Разликата между Европейски съюз, Шенген пространство и Европейско икономическо пространство

Европейски съюз, Шенген пространство и Европейско икономическо пространство- не всички страни- членки на Европейския съюз са членки и на Шенгенското пространство.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският съюз е политическа общност със статута на международна организация, създадена за популяризиране на интеграцията и съвместното управление на държавите и народите на Европа. В момента тя се състои от двадесет и осем държави-членки (тази цифра се променя с присъединяването на нови държави). Общността е създадена във вида, в който я знаем в момента на 1 ноември 1993 г. когато влиза в сила Договора от Маастрихт.

История: Едно от първите предложения за мирно съюзяване на равноправните европейски държави е направено от Виктор Юго през 1851 г. Катастрофалната за континента Първа световна война е последвана от Втора световна война, която оставя след себе си Европа в разруха.

Съюзниците и победители във войната твърдо решават завинаги да премахнат възможността за възникване на война на континента. С цел да възстановят Европа, редица европейски политици възприемат идеята за наднационален съюз. Идеята за формирането на Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС) е на служителя във френското външно министерство Жан Моне. Министърът на външните работи на Франция Робер Шуман дава гласност на тази идея на 9 май 1950 г. (това е и причината този ден да се чества като Ден на Европа).

Първоначалният замисъл на политиците, основали ЕОВС, е да гарантират контрол над военната промишленост в Европа, а въглищата и стоманата са главните суровини за военния отрасъл. ЕОВС включва Западна Германия, Франция, Италия и страните от Бенелюкс. Общността се създава с подписването на Договора от Париж през април 1951 г., а влиза в сила през юли 1952 г.

Впоследствие се създават още две общности – Европейска икономическа общност и Европейска общност за атомна енергия (Евратом). Създадени са с Договорите от Рим от 1957 г., влезли в сила на 1 януари 1958 г. и които се смятат за основоположници на ЕС. В продължение на няколко десетилетия Европейската икономическа общност (наричана и Общ пазар) стимулира сътрудничеството между тези западноевропейски държави. Общият пазар имаше свое огледално подобие и в Източна Европа – Съветът за икономическа взаимопомощ (СИВ).

Държавите-членки на Европейския съюз:

Германия, Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Дания, Словакия, Словения, Испания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия Холандия, Полша, Португалия, Великобритания, Чехия, Румъния, Швеция.

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
Европейското икономическо пространство (ЕИП) е създадено на 1 януари 1994 г. въз основа на споразумение между страните-членки на Европейския съюз и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), без Швейцария. Създаването й позволи на страните от ЕАСТ да участват във вътрешния европейски пазар, но без да се налага да се присъединяват към ЕС.

Членове са: 28-те страни-членки на ЕС и членките на ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Държавите-членки на Европейското икономическо пространство:

Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Хърватска, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Лихтенщайн, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство.

ШЕНГЕН ПРОСТРАНСТВО
Шенгенското пространство представлява територия, в която се гарантира свободното движение на хората. Страните-членки, които са подписали Шенгенското споразумение от 1995 г., са премахнали всички вътрешни граници и техните граждани могат безпрепятствено да пътуват. Страните са създали една обща външна граница, която може да се охранява от всички останали.

В пространството съществуват общи стандарти и процедури, приложими по отношение на издаването на визи на гражданите от трети страни. Това означава, че всеки гражданин, преминал границата на която и да е от страните, членуващи в Шенгенското пространство, може да се движи свободно в рамките на това пространство. Той може да остане на територията до изтичането на крайния срок на визата, без да е необходимо да кандидатства за отделна виза за всяка страна.

Шенгенското пространство в момента се състои от 26 държави, от които: 22 са членки на Европейския съюз, 3 членуват само в Европейското икономическо пространство и Швейцария.

6 от държавите-членки на Европейския съюз не са част от Шенгенското пространство. Това са: Великобритания, Ирландия, Румъния, България, Кипър и Хърватия.

Напълно погрешно е идентифицирането на Шенгенското пространство и Европейския съюз.

ЕС връща визите за американските граждани и една от причините е България

Be the first to comment

Leave a Reply