Експериментират пътищата в Испания да се асфалтират със студен асфалт

Експериментира се пътищата в градовете на Испания да се асфалтират със студен асфалт, който не се нагрява колкото сегашните настилки и няма да допринася за допълнително повишаване на температурата в населените места. Целта на проекта с наименование “Life Heatland” е борба със замърсяването на градската среда.

Експериментът с новия асфалт е започнал в град Мурсия. Различни улици се ремонтират и покриват с него, за да се провери дали новата пътна настилка ще е подходяща за артерии с голямо натоварване, каквито са в градските центрове и дали ще може да замени традиционните покрития.

Очакванията са температурата на повърхността на новата настилка през лятото да е с 10 градуса по- ниска от температурата на асфалта, с който са покрити улиците в момента. Този факт ще допринесе до понижаване на температурата на въздуха в градовете с 1,5 градуса, което пък ще намали употребата на климатици и съответно ще се спести електроенергия. Студеният асфалт ще има по- голяма отразяваща способност в сравнение с обикновения. Това, от своя страна, ще подобри видимостта през нощта и ще намали консумацията на енергия за улично осветление.

Бюджетът на проекта, който ще продължи два месеца, е 665 926 евро. С новата настилка ще се покрият 24 000 кв. м. площ.

10-те държави с най- безопасни пътища в света

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply