Закупуване на трудов стаж за пенсия

В края на 2014 година българското правителство реши, че нама да има краен срок за закупуване на трудов стаж за пенсия. Регламентираният срок за това изтичаше през 2015 г., но това ограничение бе отменено, уточниха от осигурителната институция.

Недостигащите месеци или няколко години за придобиване на право на пенсия кандидатите могат да закупят, дори и да живеят в чужбина.

Според Кодексът за социално осигуряване (КСО) е нормативният акт. В него са предвидени няколко възможности, описващи така нареченото „закупуване“ на осигурителен стаж. Те са:

– за времевия период на обучение за завършено висше или полувисше образование;
– за периода на завършване на докторантура, определен в нормативен акт за всички лица, придобили образователната и научна степен „доктор“;
– до 5 недостигащи години стаж, за да се придобие на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно общия ред.

Споменатите по-горе възможности са разписани в чл. 9а от КСО. По-детайлно текстът е разгледан в чл. 45 и 45а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Общите черти между тях е, че:
– времевият период, за който са внесени осигурителни вноски, се зачита за осигурителен стаж от трета трудова категория;
– придобитият чрез „закупуване“ стаж може да се ползва единствено при пенсиониране;
– вноските за осигуряване се изчисляват с процент. Той е разписан за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 01.01.1960 г. върху минималните осигурителни доход за самоосигуряващите се българи, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на превеждането на вноските;
– лицата внасят сумите за вноските си за осигуряване за своя сметка по банков път;
– придобитият посредством закупуване осигурителен стаж се зачита чрез удостоверение, което се издава от осигурителния институт.

Освен описаните по-горе възможности, за осигурителен се приема стажът на лицата, завършили висше или полувисше образование за времето на обучението им, предвидено по учебния план за конкретната завършена специалност. Формата на обучение (редовна, задочна, вечерна) е без значение. Важно е единствено това време да не се зачита за стаж съгласно друго основание (например лицето да е работило, да се зачита стаж като „неработеща“ майка/осиновителка и др.). Този вид осигурителен стаж може да се закупи по всяко време.

Удостоверението следва да се дава съгласно документи, доказващи наличието на внесени осигурителни вноски, диплома за висше или полувисше образование и документи, удостоверяващи срока на обучението.

Възможността да бъдат закупени осигурителни вноски до 5 години осигурителен стаж, който недостига за придобиването на право за получаване на пенсионно възнаграждение по общия ред на чл. 68 от КСО, може да се използва от хората, навършили общата пенсионна възраст. От тази възможност не могат да се възползват лицата, искащи да се пенсионират на по-ниска от общата възраст. Например работилите при неблагоприятни трудови условия, искащи да се пенсионират съгласно реда на чл. 4, ал. 1 – 3 от ПЗР на КСО. Когато българският гражданин е заявил желанието да си “закупи” стаж съгласно този ред, от осигурителния институт се преценява колко време не достига за окръгляне на нужния за пенсионирането осигурителен стаж. След това лицата се информират за недостигащия им осигурителен стаж, каква е конкретната сума на вноските за осигуряване, които дължат и реда за тяхното внасяне.

Времето, за което са внесени осигурителните суми за период, по-продължителен от изискуемия за придобиването на право на лично пенсионно възнаграждение, не може да се зачете като стаж за осигуряване. За този времеви период хората имат право да изискат възстановяването на т.нар. неоснователно преведени осигурителни суми за вноски от определената териториална дирекция на НАП.

Удостоверението, упоменаващо наличието на „закупен недостигащ стаж“ следва да бъде издадено от издава от териториалното подразделение на осигурителния институт въз основа на документите за всички внесени вноски за осигуряване. За хората, които пребивават на територията на чужда държава, с която нашата страна има сключени международни договори, касаещи социалното осигуряване, удостоверението следва да се издаде от ТП на осигурителния институт в София (град). За придобития стаж за осигуряване, за който са преведени вноските за целта „недостигащ“, правото за придобиване на пенсионно възнаграждение възниква от датата на подаване на заявлението.

За всички случаи, когато са внесени осигурителните вноски за завършено висше или полувисше образование за времевите периоди на обучението, по-малки от 5 години, хората имат правото да внесат осигурителни вноски за т.нар. „недостигащ стаж“ (за определената разлика до 5 години).

Осигурителният доход за периодът, за който е „купен“ стаж за осигуряване, не се има предвид при сумирането на индивидуалния коефициент на пенсионера.

Това не може да стане, преди кандидатът да изпълни условията за пенсиониране.

Закупеният стаж може да се ползва само при пенсиониране, не при други осигурителни случаи.

През 2017 година за закупуване на месец стаж се дължи сумата от 86,48 лв.

Промените при пенсионирането в България, които влизат в сила от 01.01.2017 година

Проверка по интернет на трудовия стаж в България

Държавни пенсии в чужбина

НАЧАЛО

Семейство и 11-годишно дете паднаха в кратера на вулкан в Италия и загинаха

13/09/2017 WORLD BG

11-годишно момче и родителите му загинаха вчера, след като паднаха в кратера на вулкан, близо до Неапол, предаде БТА, цитирайки АФП. Семейството се е разхождало в района на Солфатара, един от основните кратери на Флегрейските Последни

БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ

74 страни по целия свят пострадаха от вчерашните хакерски кибератаки

13/05/2017 WORLD BG

74 страни по целия свят пострадаха от вчерашните хакерски кибератаки. Те бяха извършени с Ransomware- вид вирус, който се инсталира в компютъра и криптира и отвлича всички файлове, за да поиска откуп в Bitcoin. Това Последни

ТЕХНОЛОГИИ

Най-здравите марки автомобили според германската асоциация за технически надзор

30/11/2017 WORLD BG

И тази година германската асоциация за технически надзор (TUV), която извършва годишните техническия преглед на моторните превозни средства в Германия, е съставила класация на най-здравите марки автомобили. Обхванати са 225 различни марки автомобили, които са Последни

Be the first to comment

Вашият коментар