Над 10% от завършилите училище в България заминават да учат в чужбина

Над 10% от завършилите училище в България заминават да учат в чужбина, става ясно от изнесените данни от МОН. До момента институцията е заверила близо 5000 дипломи при положение, че всички зрелостници са 51 000.

Заверените от МОН дипломи, обаче, не представляват реалния брой на заминалите да учат в чужбина млади българи, защото има университети, които не изискват легализирани документи за доказване на завършен етап от образование.

Според данните на МОН най-много зрелостници се насочват към Великобритания. Холандия, Германия, Франция, Дания, Австрия, Италия, Испания и САЩ. Класацията на най-търсените специалности се оглавява от: бизнес и икономика, програмиране и компютърни науки, медии и комуникации.

Няма автоматично признаване на университетските дипломи е ЕС

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Вашият коментар