Заплатите в Испания са сред най-ниските в ЕС

Заплатите в Испания са доста под средните заплати на страните от Европейския съюз и далеч от заплатите е северна и централна Европа. Тези данни са включени в доклад за разликата в заплащането на мъжете и жените в Европейския съюз, изготвен от испанския синдикат UGT.

Чрез изследването синдикатът алармира, че заплатите в Испания са по- високи само от възнагражденията в Португалия и страните от Източна Европа.

По отношение на неравенството в заплащането между половете UGT подчертава, че жените получават по-ниски заплати от мъжете във всички страни на Европейския съюз и че тези неравенства са налични в повечето сектори.

Синдикатът подчертава, че Испания е на седмо място по разлика в заплащането между мъжете и жените в рамките на Европейския съюз и подчертава значението на приемането и прилагането на закон срещу неравностойното заплащане.

Най- голямата разлика в заплащането при двата пола в Испания се забелязва в търговията на едро и дребно, а като цяло, в целия Европейски съюз, се усеща в сектора, занимаващ се с финансови дейности и застраховки.

В испанската добивна промишленост и в строителството, обаче, където присъствието на жените като цяло е оскъдно, заплатите на жените са съответно с 10,5% и 2,16% по-високи, отколкото при мъжете.

При търговията на едро и дребно, както и при ремонта на автомобили и мотоциклети, разликите в заплащането е в ущърб на женския пол с 22,63%.

Ако сравняваме държавите от Европейския съюз то възнаграждението на една жена в Швеция е до девет пъти повече от България и два пъти повече от Испания.

Според проучването в сектора на хотелиерството разликата в заплащането между мъжете и жените в Испания е 13,08% и е много близко до средното в Европа, което е 13,72%.

От друга страна в цяла Европа секторите за информатика и комуникация са най- високоплатените както за жените, така и за мъжете. В Испания разликата е 14,51%.

В сектора на недвижимите имоти разликите в заплащането варират в широки граници в страните, членки на ЕС, като в Испания е 19%.
Определено техническите специалности са сред дейностите, където мъжете печелят повече от жените в целия ЕС.

В административните сектори на Испания разликата в заплащането е 16.85%, в публичната администрация е 6,94%, в образованието е 9.22%, в здравеопазването е 22.54%, а при артистичните дейности разликата в заплащането достига до 17,9%.

Превод от Antena3: worldbg