Заплатите на членовете на испанското правителство

Испанското парвителство

Заплатите на членовете на испанското правителство са заложени в проектобюджета на страната, който бе изпратен в сряда за гласуване в парламента. Според него заплатите на всички държавни служители ще се увеличат от 1 януари 2022 г.

Увеличението на заплатите на редовите служители в държавния сектор ще бъде с 2%, докато на членовете на правителството и изпълняващите висши ръководни длъжности на различните държавни администрации- с 0,9%.

В Испания длъжността премиер не е най- високо платената. Министър- председателят, заместниците му и членовете на кабинета се нареждат съответно на 10-то, 11-то и 12-то места по размер на заплатата. Те получават 12 заплати и нямат право на никакви други допълнителни или извънредни плащания. Според проектобюджета на Испания през 2022 г. премиерът Педро Санчес ще получава 86 542€ годишно или малко над 7 200€ на месец. Неговите трима заместници ще получават по 81 341€ годишно или почти 6 800€ на месец, а министрите в кабинета- по 76 355€ годишно или малко над 6 300€ на месец.

Най- високо платената длъжност в испанската държавна администрация е на председателя на Конституционния съд Хуан Хосе Гонзалес Ривас, който ще получава по 160 728€ годишно или почти 13 400€ на месец. На второ място е председателя на Върховния съд Карлос Лесмес Серано, чиято заплата през 2022 г. ще е 151 079€ на година или почти 12 600€.

Изчистване на съдебно досие в Испания

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply