Нова инициатива за връщане на българите от чужбина в България

българите в Испания

Нова инициатива за връщане на българите от чужбина в България е подела неправителствената организация ДНК- Движение за национална кауза. То е създало онлайн платформа, която да свързва българи, живеещи в чужбина, с родния бизнес.

Онлайн платформата „Bulgaria wants you” ще стартира в началото на 2020 година. Ползвателите ѝ ще могат да се запознаят какви възможности се представят в различните региони на България за кариерно развитие и живот сред българския бизнес и работодателските организации.

Сайтът ще предоставя информация за свободните работни места, ще оказва административна помощ при окончателно завръщане в конкретен район и ще представя фирмите и техните ангажименти, които биха поели пред новите си служители.

В специална секция на платформата ще има информация за стандарта на живот в различните българските области. Там ще може да се направи сравнение със стандарта на страната, в която живеят потенциалните кандидати за завръщане в България.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, министър Караниколов и председателят на ДНК- Движение за национална кауза ще се заемат с разпространението на онлайн платформата „Bulgaria wants you” сред бизнеса в България и българите в чужбина.

Освобождаване на българите в чужбина от здравни осигуровки в България

КАТ отказа да издаде шофьорска книжка на българин, живеещ в чужбина

Digiprove sealThis content has been Digiproved

1 Comment

Leave a Reply