Испания е най-добрата страна в света за раждане на дете

Испания е най-добрата страна в света за раждане на дете. Тази признание на Испания се дължи на показаните високи резултати в три категории:

  • здраве и благоденствие- според тази категория страната заема първото място в света.
  • чистота на околната среда- заема трето място след Швейцария и Швеция
  • достъп на населението до основни познания- заема четвърто място.

Въз основа на всичките 50 критерия на класацията, Испания заема 16-то място в световната ранглиста. Тя се е изкачила с едно място по- нагоре в сравнение с предходната година и вече е веднага след Белгия и преди Япония.

Тези данни са отразени в доклад с название „Индекс за социален прогрес“, публикуван този четвъртък, 22 юни. Авторите от Deloitte y Social Progress Imperative (SPI) са проучили 128 страни. Те са ги класирали въз основа на 50 категории, групирани в три стълба: основни човешки нужди, основи на благоденствието и възможности, които всяка страна предоставя на своите граждани.

„Социален прогрес е способността на държавите да задоволяват основните човешки нужди, да заздравяват основите за подобряване и поддържане на качеството на живот на своите граждани и общности и да създават условия, в които всички хора да достигат пълния си потенциал“, се показва в доклада.

Докладът подчертава, че Испания, Япония и Норвегия са „добри примери за това как да се постигне социален напредък, независимо от икономическите и политически предизвикателства“.

Според авторите, резултатът на Испания е следствие от подобренията в „критичните показатели“. Това са:

  1. личната свобода – избор на религия, употребата на контрацептиви, възрастта за сключване на граждански брак-;
  2. толерантност и приобщаване – към религията, имигранти, хомосексуалисти и малцинствата;
  3. качеството на околната среда – замърсяването на въздуха, водата или на емисиите на парникови газове-.

В допълнение към класирането Deloitte y Social Progress Imperative (SPI) посочва дванадесетте най-добрите държави за раждане. Испания е начело в света заради високите показатели за здраво население, човешко благосъстояние, продължителност на живота след 60 годишна възраст, както и на ниските показатели за преждевременна смърт от незаразни болести и на самоубийствата.

В глобалната класация първите места се държат от скандинавските страни – с изключение на Швеция, която е на осма позиция. Тази година Дания отне първото място на Финландия, която остана на втора позиция. Следват ги Исландия, Норвегия, Швейцария и Канада. Испания е десетата страна от Европейския в класирането, изпреварена от Белгия, Германия, Обединеното кралство и Ирландия и следвана от Франция, Португалия и Италия.

Испания е на 16 място в класацията за най- предпочитана държава за емигриране

Be the first to comment

Leave a Reply