Испания: затвор за всеки, който получава обезщетение за безработица или помощи и живее в чужбина

В свое съдебно решение от 01.09.2016 г. Наказателен съд Nº3 на град Понтеведра е осъдил испанска гражданка за умишлено извършване на престъпление срещу Социалното осигуряване на Испания. Базирайки се на член 307.1 от Наказателния Кодекс, трибуналът я осъжда на шест месеца лишаване от свобода, отнемане на правото да получава каквато и да финансова помощ от държавата, отнемане на правото на данъчни облекчения или каквито и да е други облекчения на Социалното осигуряване за период от три години; както и да върне на Държавната служба по заетостта сумата в размер на 14 456.88 евро (главница и лихва) и разходите по делото.“

Срещу това съдебно решение, ответничката е подала жалба пред Окръжния съд на Понтеведра.
В исковата си молба тя твърди, че не е знаела, че е било незаконно да получава обезщетение за безработица, докато е пребивавала в чужбина.

Съдиите смятат, че е малко вероятно твърдението ѝ да е вярно, тъй като тя десет пъти се е връщала в Испания, за да поднови регистрацията си като безработна, знаейки че в противен случай ще ѝ бъдат спрени изплащанията.

След разглеждане на исковата молба Областният съд на Потеведра е потвърдил присъдата на Наказателен съд Nº3 на град Понтеведра за наказание от шест месеца лишаване от свобода и всякакви държавни финансови привилегии за срок от три години, връщане на неправомерно взетата сума заедно с лихвите и разходите по делото. Гражданката е обвинена, че в продължение на повече от две години е живеела и работила във Великобритания като в същото време неправомерно е получавала в Испания обезщетения за безработица в размер на 13 202 евро.

Съдебното решение Nº 24/2017 от 22 февруари 2017 г., издадено от Налазателен съд Nº 4 на провинция Понтеведра гласи:

Обвиняемата, която е пълнолетна гражданка, с чисто съдебно минало и с местожителство в град Понтеведра е живяла и работила от месец юни 2013 г. в Обединеното кралство. В същото време от испанското социално осигуряване са ѝ били изплащани обезщетение за безработица за периода от 06.06.2013 г. до 26.04.2014 г. и помощи за безработица за периода 27.05.2014 г. до 30.06.2015 г.

Според закона, ответничката е загубила правото си да получава обезщетение за безработица в момента, в който е напуснала Испания и е започнала да живее в чужбина, т.е. от месец юни 2013 г. Въпреки това, тя съзнателно е прикрила факта, че е живяла и работила в Обединеното кралство, като за целта в периода 12.02.2013 г. до 10.05.2015 г. си е идвала десет пъти до Испания, за да се яви лично и да поднови регистрацията си в системата на Социалното осигуряване като безработна, както и да започне да получава помощи. Размерът на неправомерно получената сума е 13 202, 96 евро.

Обвиняемата е нарушила член 307.1 от Наказателния кодекс, който криминализира престъпленията срещу Социалното осигуряване и гласи:

Всеки, който:
– Неправомерно получава, своето или на друг гражданин, обезщетение от системата на Социалното осигуряване,
– неоправдано продължи да получава обезщетение от системата на Социалното осигуряване след каквато и да е промяна в статуса си
– нвправомерно предостави на друг получаването на обезщетение от системата на Социалното осигуряване, посредством имитиране или изопачаване на факти, или съзнателно укриване на такива

и не е уведомил съответната служба като по този начин е причинил вреда на държавната администрация, трябва да бъде наказан с лишаване от свобода за период от шест месеца до три години.

Когато фактите и личните обстоятелства на гражданина не са оказали особена тежест за Държавната администрация, виновникът се наказва с глоба до шест пъти от неправомерно получената сума.

Освен отредената присъда, на виновника трябва да бъде отнета възможността за получаване на каквато и да е безвъзмездна държавна финансова помощ, както и правото да се възползва от предимствата на данъчните облекчения или общественото осигуряване за период от три до шест години.

В Испания осъдиха жена за обида на кралското семейство в социалните мрежи

Върховният съд на Испания забрани публикуването на снимки, взети от Facebook без изричното съгласие на притежателите им

Be the first to comment

Leave a Reply