Испания: каква е максималната позволена сума за плащане в брой?

данъчна декларация

Испанските разпоредби ограничават максималната позволена сума за плащане в брой с цел да се намалят престъпленията срещу държавната хазна. Миналия вторник Министерският съвет одобри проектозакон за предотвратяване и борба с данъчните измами, който намалява максималната сума за плащане в брой при бизнес сделките от 2500 евро на 1000 евро. Престои приемането му в Парламента.

Този проектозакон засяга само фирмените плащания. За физическите лица лимитът на плащанията в брой си остава 2500 евро.

В момента максималната позволена сума за физическите лица, чието данъчно местожителство не е в Испания е 15 000 евро, но в законопроекта е заложено намаляването на този лимит на 10 000 евро.

Неспазването на посочените ограничения за плащания в брой е сериозно административно нарушение, за което се санкционират както платецът, така и получателят. Те носят солидарна отговорност за извършеното нарушение и наложеното наказание, като Държавната данъчна агенция (Agencia Tributaria) може да се обърне към всеки от тях или и към двата. Санкцията за нарушение на разпоредбата е в размер на 25% от сумата, надвишаваща законния лимит за плащане в брой.

Колко пари може да носим в себе си при влизане-излизане от Испания?

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply