Испания: RENTA 2018- годишната данъчна декларация за Данък общ доход (IRPF)

На 02.04.2019 г. започва кампанията Renta 2018 за подаване на годишната данъчна декларация за Данък общ доход (IRPF) на физическите лица, които извършват трудова дейност или чиято фискална резиденция се намира на територията на кралство Испания.

В продължение на три месеца повечето испанци и чужденци ще уреждат сметките си с испанските данъчни власти.

Кой трябва да подава данъчна декларация Renta 2018?

Данъчна декларация трябва да подават всички физически лица, които имат приходи, надхвърлящи определения от закона лимит.

Кой не трябва да подава данъчна декларация Renta 2018?

Гражданите, чиито доходи през 2018 г. не надвишават 22 000 евро и са получени от едно и също място. Границата пада до 12 643 евро на година, когато приходите са от две места и доходите, получени от второто и следващите места не надхвърлят 1 500 евро. Например:
– През 2018 г. данъкоплатецът е работил на две места
– През 2018 г. данъкоплатецът е работил на едно място и в същото време е получавал и пенсия
– През 2018 г. данъкоплатецът е работил, получавал е пенсия и в същото време е получавал и приходи от наем на имот и т.н.

От подаване на данъчна декларация са освободени и всички данъкоплатци, които са получавали през 2018 година доходи от недвижими имоти, които не са надхвърляли сумата от 1 600 евро.

Начини и срокове за подаване на данъчната декларация:
Данъчната декларация Renta 2018 може да се подаде по електронен път чрез сайта на испанската Данъчна агенция (Agencia Tributaria) в периода от 2 април 2019 Г. до 01 юли 2019 г.

Ако данъкоплатецът предпочита да представи лично данъчната декларация може да го направи в периода от 14 май до 01 юли 2019 г. в районния клон на Данъчната агенция по адресна регистрация. Необходимо е предварително да се вземе час и на срещата да се носи данъчната декларация за 2017 година. Предварителен час може да се вземе на следните телефони: 901 12 12 24 / 91 535 73 26 и 901 22 33 44 / 91 553 00 71 или от сайта на Данъчната агенция.

Крайният срок за подаването на данъчни декларации за Renta 2018, по които испанската данъчна служба има да връща надвзети суми и връщането ще става по банков път е 26 юни 2019 г.

Висящи задължения на гражданите към българската държава

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Вашият коментар