Испанската Инспекция по труда започва масови проверки на фирмите

Испанската Инспекция по труда започва масови проверки на фирмите съгласно нововъведения от правителството Основен план за борба с трудовата експлоатация през периода 2018-2020 г. Инспекторите ще ревизират стриктно условията, в които се работи, начина на назначаване на работещия, спазването на работното време и декларирането на извънредния труд.

В сферата на хотелиерството, например, инспекторите ще посещават заведенията в късните часове и в почивните дни в търсене на работници без трудови договори и доказателства за недекларирани извънредни работни часове.

Правителството започва борба и с фалшивите самонаети лица или т.нар. ‘falsos autónomos’, които са принудени да работят като редови служители в дадена фирма, но да им се плащат социални осигуровки като на самонаето лице, с което фирмата пести пари, но ощетява работника.

Освен това много стриктно ще се проверяват за злоупотреби и измами с временните трудови договори, тъй като има фирми, които, в стремежа си да спестят пари от полагащия се на работника платен годишен отпуск и от социалните осигуровки за този период, назначават служители на постоянни работни места и след 11 месеца (или по-рано) ги уволняват. Първата стъпка в тази посока беше направена от бившия министър на труда и социалната политика Фатима Банйес, която в началото на годината представи пред парламента предложение за увеличаване на санкциите за фирмите, чиито служители са назначени с временни трудови договори без основателни причини.

Друга инициатива на сегашното правителство е да се сложи край на половата дискриминация при заплащането на труда и нарушаването на основните права на трудещите се.

Властите в Испания започват борба с временната трудова заетост

В Испания започват масови проверки на чуждите камиони заради нелоялната конкуренция в транспорта

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Вашият коментар