Испанският крал Фелипе VI обяви имуществото си

Испанският крал Фелипе VI обяви имуществото си. Това стана вчера чрез официален документ, публикуван от двореца Сарсуела.

Монархът има активи в размер на 2 573 392,80€. От тях 2,2 млн. са депозирани в разплащателни и спестовни сметки или ценни книжа, а 305 450€ са в предмети на изкуството, антики и бижута.

Спестените пари са от възнагражденията, които Фелипе VI е получавал през последните 24 години: от 1998 г. като принц на Астурияс и от 2014 г. като крал на Испания. За всичките тези години монархът е получил 4 275 766,94€, преди приспадане на данъците. От кралския двор подчертават, че Фелипе VI не притежава недвижимо имущество, нито има банкови сметки или някакви инвестиции в чужбина.

В документа се подчертава, че още с провъзгласяването си за крал Фелипе VI „започна модернизирането на короната, за да заслужи по- голямо уважение и доверие от гражданите, спазвайки принципите на прозрачност, коректност и почтеност“.

Как кралете на Испания възпитават двете си дъщери

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Leave a Reply