Испанците са най-доволни от живота си в сравнение с останалите европейци

Испанците са най-доволни от живота си в сравнение с останалите европейци, показва доклад на фондацията на банка BBVA със заглавие „Международно изследване на ценностите”.

В доклада са изнесени отделно показателите за петте най- големи икономики на Европейския съюз: Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания. Всички останали страни влизат в общ осреднен показател.

За формиране на показателите са взети предвид важни фактори от живота на съвременния човек. Най- важните три са: лично удовлетворение, религиозна принадлежност и възприемане на личната реализация. По- маловажните показатели са: политическа заинтересованост и обществен живот, загриженост за глобалните проблеми, медийна среда, екология, етически норми, четене на книги и др.

Събирайки резултатите от всички фактори Испания е получила средна оценка 7,6 от максимална възможна 10. Великобритания е получила 7,4. Германия, Франция и останалите страни от общата група са получили по 7,2. А Италия- 7.

Испанците харчат в баровете средно по 2580 евро на година

Само за испанците коледните празници започват различно

Испанците имат средно по 536 познати

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply