Кандидат-студентски изпити (матура) в испанското образование

кандидат-студентски изпити

Подробностите по провеждането на кандидат-студентски изпити (матура) в испанското образование се уточняват всяка година към края на месец януари. Във връзка с това Министерството на Образованието, културата и спорта публикува в испанския Държавен вестник (BOE) наредбата за провеждането на зрелостния изпит или матура за кандидатстване в университетите за съответната учебна година.

В Испания зрелостният изпит е задължителен за всички ученици, които искат да продължат образованието си в университетите. Кандидат-студентите полагат изпит само на материала, изучаван през втората година от курса Bachillerato. Оценката се оформя по следния начин: 40% от оценката от матурата, която може да бъде максимално 4 по десетобалната система и 60% от общата оценка по предметите, изучавани през двете години Bachillerato. Общата оценка от зрелостния изпит трябва да бъде минимум 5, за да се може да се участва в класирането за прием в университета.

За да не се пречи на учебния процес и бъдещите студенти да могат спокойно да извършат необходимите процедури по записването си в съответните факултети, зрелостните изпити във всички автономни области приключат към средата на юни, а резултатите от тях ще се оповестят до края на същия месец.

По принцип зрелостниците, които не са доволни от получената оценка на матурата, могат да я повишат като се явят на:
-допълнителен изпит по втори чужд език, който е различен от изучавания като задължителен. Този изпит е по желание, а университетите могат да го вземат предвид при класирането.

-допълнителни изпити по две избираеми дисциплини от втората година на курса Bachillerato. В този случай в предвид ще се взима по-високата оценка.

Продължителността на изпитите е 90 мин. По принцип те съдържат между 2 и 15 въпроса, а оценката е от две части: 50% от въпросите- тип тест, а другите 50% са от въпроси, изискващи свободни отговори.

Автор: Силвия Иванова

Най-добрите испански университети

135 000 учащи се в Испания ще трябва да върнат получените стипендии

Етапи на ранното детско образование в Испания

Най-добрите училища в Испания

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply