Подаване на сигнал или персонална жалба към Инспекцията по труда в Испания

декларация живот

Подаване на сигнал или персонална жалба към Инспекцията по труда в Испания. Това са два различни процеса, които ще ги опишем поотделно.

Подаване на сигнал:

Подаването на сигнал за общи нередности в трудовия процес в дадена фирма може да бъде анонимно и да се извърши чрез специалната електронна кутия (Buzon de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social). Отваряйки я е необходимо само да се попълни изискваната информация за фирмата без да се изискват личните данни на сигнализиращия. Лошото е, че подателят няма да разбере за последствията от сигнала, тъй като остава анонимен и от Инспекцията по труда не знаят на кого да изпратят резултата. Сигналът може да се подаде и от лица, които са външни за фирмата или не са пряко засегнати от нередностите. Подаването може да стане по интернет ТУК

Персонална жалба към Инспекцията по труда в Испания:

Персоналната жалба към Инспекцията по труда се смята за конкретен случай, т.е. сигнал за нарушени права на конкретен работещ, за който се изпраща на жалбоподавателя цялата информация по разследването на сигнала, която в повечето случаи се използва за водене на съдебни дела срещу фирмата. Подаването на жалба не може да бъде анонимно и трябва да стане с лично явяване в офисите на службата, които можете да намерите ТУК

Как се вади сертификат за трудов стаж в Испания (Vida Laboral) чрез мобилнен телефон

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Вашият коментар