Минималната работна заплата в ЕС за 2019 г.: Испания- 1050€, България- 286€

Данните от графиката са за 2015 г.

Минималната работна заплата в ЕС представлява най-ниската часово, дневно или месечно трудово възнаграждение, което работодателите трябва да плащат по закон на работещите. Определя непазарно, т.е. не се влияе от търсенето и предлагането, а от държавните власти.

Европейската статистическа служба „Евростат” публикува данни за минималната работна заплата в ЕС. От тях става видно, че България е отново на последно място сдред страните, членки на съюза.

Ето данните за всички страни от ЕС:

 1. Люксембург- 2071€
 2. Ирландия- 1656€ евро
 3. Холандия- 1616€
 4. Белгия- 1594€
 5. Германия- 1557€
 6. Франция- 1521€
 7. Великобритания- 1453€
 8. Испания- 1050€, разпределени в 14 плащания по 900€
 9. Словения- 887€
 10. Малта- 762€
 11. Португалия- 700€
 12. Гърция- 650€
 13. Литва- 555€
 14. Естония- 540€
 15. Полша- 523€
 16. Словакия- 520€
 17. Чехия- 516€
 18. Хърватия- 506€
 19. Румъния- 446€
 20. Латвия- 430€
 21. България- 286€

За Италия, Швеция, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция няма данни, тъй като законодателството на тези страни не определя минималната работна заплата.

Минималната работна заплата в САЩ за 2019 г. е 1098€.

Испания вдига минималната работна заплата с 22% до 900 евро

Испания: RENTA 2017- годишната данъчна декларация за Данък общ доход (IRPF)

Над 11 200 завърнали се гурбетчии получават обезщетение за безработни в България

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Вашият коментар