Надежда за безработните в Европейския съюз

германия има нужда от още имигранти

За да се справи с безпрецедентната криза в трудовата заетост, Европейският съюз въвежда временна схема за смекчаване на рисковете от безработицата при извънредно положение- SURE, в рамките на която се отпускат 100 млн. евро под формата на заеми при много благоприятни условия.

От началото на пандемията 42 млн. европейци, загубили работата си, са се принудили да търсят алтернативна или временна трудова заетост, съобщава Euronews. Ситуацията в четирите най- големи икономики на ЕС е следната: в Испания- 24,1% от новите безработни са потърсили изход от положението по този начин. Във Франция този процент е 48,8%, в Италия- 46,6%, а в Германия- 26,9%.

Временната схемата SURE е насочена към запазване на работните места, като се помага на фирмите да продължат да изплащат заплатата на работниците- например на тези, на които е намалено работното време. Също така със SURE ще се подкрепят самонаетите лица (autónomos) и някои мерки на правителствата в здравеопазването.

Тази схема ще започне да действа когато всички държави представят своите гаранции и ще функционира до 31 декември 2022 г. Ако икономическите ефекти от кризата продължат и след този период, то SURE ще може да се удължава с по 6 месеца.

Рекордна безработица в Испания заради кризата с Covid- 19

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply