ЕК активира 6 наказателни процедури срещу България

ЕК активира 6 наказателни процедури срещу България. Брюксел търси отговорност от София за неизпълнени ангажименти по следните направления:

  • енергийно законодателство– Поправките в българското законодателство, свързани с прилагането на Третия енергиен пакет и на Директивата за природния газ не следват европейското право. Избраните модели за отделяне на собствеността върху тръбите, от тази на преносителите и разпределите на газ, са погрешни. Неправилни са и българските разпоредби, които дават възможност на газовите оператори да отказват свързване с извинението, че нямат капацитет да приемат повече клиенти.
  • финансови пазари– Според Еврокомисията Директивата за пазарите и финансовите инструменти не е приложена изцяло в България. Срокът за прилагането ѝ у нас е бил до април 2016 г.
  • достъп до адвокат. ЕК е установила, че в българското право все още не е приложена Директивата за правото на достъп до адвокат. Според европейското законодателство всеки, заподозрян в престъпление, има право на справедлив процес и на защита от служебно назначен адвокат.
  • обмен на данни между страните-членки по наказателни въпроси– По силата на Европейска заповед за разследване по наказателни дела българските власти са задължени да третират по еднакъв начин молбите за предоставяне на доказателства от разследващите органи както от европейските държави, така и от българското следствие. Поправките в НПК за изравняването им е трябвало да бъдат направени до май 2017 г.

По тези четирите наказателни процедури Еврокомисията дава срок от 2 месеца, в който българското правителство трябва да направи необходимите поправки. Ако страната не успее да се справи, ЕК ще подаде иск пред европейския съд.

  • дигиталната сфера– вчера е изпратено искане до Европейския съд в Люксембург за налагане на ежедневна глоба от по 22 226 евро за затова, че българското правителство не е информирало Европейската комисия за пълното адаптиране на националното законодателство към Директивата за намаляване на разходите за високоскоростни мрежи. Това е трябвало да стане до септември 2016 г.
  • земеделие– процедурата е срещу начина, при който в България се регистрират защитени храни и селскостопански продукти. Еврокомисията установява, че в България се прилагат правила от 1999 г., които е трябвало да бъдат отменени при влизането на страната в ЕС преди 11 г, или най-късно до 2008 г.

Европейската комисия откри нарушения около обществените поръчки в България и започва процедура срещу страната

Be the first to comment

Вашият коментар