5000 данъкоплатци в Испания ще бъдат глобени за недекларирани имоти в чубина

данъчна декларация

Над 5000 данъкоплатци в Испания ще бъдат глобени за недекларирани имоти и акции в чужбина, затова, че не са попълнили формуляр 720 или са го подали след крайния срок, съобщиха от Данъчната агенция (Agenciq Tributaria).

Задължението за деклариране на имотите и акциите в чужбина се прилага в Испания от януари 2013 г. и важи за всички юридически и физически лица, които пребивават на територията на страната над 183 дни в годината.

Глобата за направените пропуски е в размер на 150% от сумата на недекларираното. От Данъчната служба заявяват, че испанските граждани и чужденците, постоянно пребиваващи на територията на страната притежават в чужбина акции и имоти на стойност над 156 млрд. евро.

Миналата година Европейската комисия излезе със становище, че този данъчен модел в Испания е в разрез с европейската директива за свободно движение на хора и капитали, както и с принципите на единния пазар в общността. Очаква се Европейският съд да се произнесе по този казус, но докато излезе окончателното решение всички граждани, живеещи в страната ще трябва да се подчиняват на сега действащата норматива.

Данъчната агенция на Испания опрости някои задължения на данъкоплатците

Испания: RENTA 2018- годишната данъчна декларация за Данък общ доход (IRPF)

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply