Необходими документи и процедури при окончателно завръщане в България

регистрация на автомобил

Необходими документи и процедури при окончателно завръщане в България.

В тази статия ще се изложат необходимите документи и някои важни процедури при окончателно завръщане в България. При приключване на трудовата дейност и окончателно напускане на страна, членка на ЕС е необходимо да се извадят определени документи с цел последващо включване в българската осигурителна система и признаване на трудов стаж, здравни осигуровки и евентуално получаване на обезщетение от Трудовата борса.

 1. Формуляр Е 104 или S 041
  Българските граждани, които са работили и са се осигурявали в държава от Европейския съюз, трябва да изискат формуляр Е104 (S041) от съответната служба преди завръщането си в България. В този формуляр са сумирани здравноосигурителните периоди след 1 януари 2007 г. Той се подава в офиса на НАП по постоянния адрес на лицето, за да се коригират задълженията за внасяне на здравноосигурителни вноски и да се възстановят здравноосигурителните му права.

По този начин не се налага да бъде следвана предписаната в Член 40а на Закона за здравното осигуряване процедура: осигуряване в течение на 6 последователни месеца или еднократно заплащане на 12 здравноосигурителни вноски. Ако лицето не може да докаже, че сте се е осигурявало в друга страна, то губи здравноосигурителните си права и в България. Според българския закон това става, ако са на лице 3 месеца неплатени осигуровки през последните 36 месеца. За да се възстановят правата и да се получава безплатна медицинска помощ в родината, трябва да се заплатят наведнъж 12 месечни вноски върху минималния осигурителен доход. За 2017 година месечната здравноосигурителна вноска е в размер на 16.80 лв. Другият вариант е лицето да започне да се осигурява 6 последователни месеца, но през това време няма да има право на безплатно медицинско обслужване.

Препоръчително е българските граждани, работили и осигурявали се в държава от Европейския съюз, да изискат формуляр Е104 преди завръщането си в България.

В случаи, че това не е направено, НЗОК може да изиска формуляра по служебен път, но това ще отнеме време до получаването му у нас.

Формуляр Е 104 или S 041 можете да извадите от съответните служби ТУК

2. Регистриране в Бюрото по труда в България
Ако сте работили в някоя от страните членки на ЕС като наето лице, то пристигайки в България имате право да се регистрирате в Бюрото по труда и да получавате обезщетение от НОИ, което зависи от няколко фактора:

 • дали сте били регистрирани в бюрото по труда през последните 3 години
 • времето, през което сте работили за последните 24 месеца
 • размера на заплатата която сте получавали
 • какви документи ще представите пред институциите
 • причината за напускане на работа.

За да можете да вземате така известното по-голямо парично обезщетение, както казахме, трябва да отговаряте на определени условия, а именно:

 • Трябва да имате минимум 9 месеца работен стаж през последните 24 месеца – като стажа може да е с прекъсване и е без значение от колко държави е събран, стига да са членки на ЕС.
 • Не трябва да сте били регистрирани в бюрото по труда през последните три години.
 • Трябва да сте били на трудов договор
 • Не трябва причината за прекратяване на трудовия договор да е доброволно напускане на работа или уволнение; трябва да сте били съкратени (например, изтичане на договор или съкратена работна ръка).
 • Трябва да предоставите всички нужни документи пред НОИ – включително P45, P60 и всички документи, съпътстващи прекратяването на трудовата дейност. Ако не предоставите всички документи, рискувате да не вземате сериозно парично обезщетение.
 • Трябва да се спазват стриктно всички срокове за подаване на документите.

3. Процедура в НОИ
Тук се попълват няколко документа, заявление за издаване на удостоверение за придобития стаж в друга страна, членка на ЕС и формуляр U1. До 3-4 месеца ще излезе решението на НОИ. В него ще бъде посочено:

 • Колко пари ще получавате
 • Колко време ще получавате отредената сума

Определянето и на двата фактора е строго индивидуални и зависи от Вашата лична история, но обикновено обезщетението е 60% от трудовото възнаграждение, получавано през последните две години. Ако не отговаряте на условията ще Ви бъде отпуснато обезщетение в размер на 7,20 лева на ден за 4 месеца.

При несъгласие, решението на НОИ може да се обжалва. За целта можете да получите информация от служител на НОИ или адвокат.

Социално-осигурителни права в Европейския съюз- електронни формуляри

Be the first to comment

Leave a Reply