Новите такси, които банките в Испания въвеждат за разплащателните сметки

банкова сметка

Причина за новите такси, които банките в Испания въвеждат за разплащателните сметки са отрицателните лихвени проценти, които нарушават балансите на тези финансови институции. Дори банките, които са известни като „без комисиони“, като ING например, започнаха да начисляват такси за обслужване на клиентите с повече спестявания.

В момента Banco Santander предлага разплащателна банкова сметка Santander ONE и няма да начислява такси само ако клиентът е наредил заплатата или пенсията му да се превежда по тази сметка, да се плащат чрез нея три фактури (напр. ток, вода и телефон) и да има договорен един финансов продукт: кредит, спестовен влог или някакъв тип застраховка, сключена с посредничеството на банката. В противен случай комисиона за обслужване на сметката ще бъде 15-20€ на месец, което прави 180-240€ на година.

За да не плащат никакви комисиони, клиентите на банка BBVA на над 29-годишна възраст трябва да получават заплатата си ЧРЕЗ разплащателната си сметка, да плащат чрез нея пет фактури (напр. ток, вода, телефон и т.н.) и седем пъти да се използва кредитна карта на BBVA. Ако някое от тези условия не е изпълнено, комисиона на банката е 100€ на година.

Caixabank не начислява комисиони за обработка на сметката Día a día на клиентите, чиято заплата е над 600€ или чиято пенсия е над 300%€ и им се внася по банков път. Те трябва да плащат чрез сметката си поне три фактури (напр. ток, вода, телефон и т.н.) или поне три пъти да се използва кредитна карта на Caixabank. Ако никое от тези условия не е изпълнено, комисиона на банката е 60€ на всеки три месеца или 240€ на година.

Клиентите на Bankia няма да плащат такси за обработка на сметката им, ако заплатата или пенсията им се превежда по тази сметка, правят поне две плащания на месец с кредитна карта, притежават спестовен влог с минимум 40 000€ или нямат навършени 26 години. От банката уточняват, че трябва да са изпълнени поне две условия. Ако клиентът има само кредитна карта и не е изпълнил друго от горните условия, таксата ще бъде 6€ на месец или 72€ на година. Ако са изпълнени две условия, но нито едно от тях не е използването на кредитната карта, то тогава таксата ще бъде 14€ на месец или 168€ на година.

За момента банка ING не таксува банковите сметки на клиентите си, в които сумата не надминава 30 000€. Ако сумата е над тази стойност, то от 1 април 2021 г. ще се начисляват по 10 евро на месец или 120€ на година.

Испания: откриване на банкова сметка без комисионни такси

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply