Нови и еднакви лични карти за всички граждани на ЕС

нови лични карти
Снимката не е образец за новите лични карти

Нови и еднакви лични карти за всички граждани на ЕС започнаха да се издават от вчера, 2 август 2021 г. когато влезе в сила решение 1157 от 20 юни 2019 г. на Съвета на ЕС за борба със злоупотребата с документи за самоличност.

На външен вид новите лични карти на страните- членски на ЕС ще са еднакви, с размер ID- 1 (85,60 mm Х 53,98 mm- колкото банкова карта) и вграден безконтактен електронен носител на информация- чип, който ще съдържа снимка, подпис, биометрични данни, удостоверения за електронна идентичност и квалифициран електронен подпис на притежателя. Всички данни ще бъдат изписани на два езика- на страната, която издава документа и на английски.

Валидността на новите лични карти остава да е 10 г. а старите лични карти ще могат да се използват докато им изтече срокът на валидност. След 3 август 2031 г. всички граждани на ЕС трябва да бъдат с еднакви лични документи.

Запазване на час в българските консулства в Испания

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply