Нови лични карти и паспорти през 2019 г.

Българските граждани ще имат нови лични карти и паспорти в края на 2019 г., след като миналата година Парламента прие промените в Закона за българските лични документи.

В новите лични карти и паспорти ще има вграден електронен носител на информация-чип. Той ще съдържа биометрични данни на притежателят ѝ и удостоверения за електронна идентичност и квалифициран електронен подпис.

Съгласно препоръките на Международната организация по гражданско въздухоплаване в отделен защитен сегмент на електронния носител на личната карта трябва да се съдържат и биометрични данни за притежателя ѝ. Тази информация може да бъде поставена в носителя само ако лицето предварително е заявило желание в заявлението за издаване на документа.

Във връзка с това измененията предвиждат в заявленията за издаване на лична карта да се посочва отказ от издаване и записване на удостоверение за електронна идентичност върху електронния носител на информация, искане за издаване и записване на удостоверение за квалифициран електронен подпис, както и искане за записване на други данни, включително биометрични.

Международният паспорт също ще може да съдържа удостоверение за електронна идентичност и удостоверение за квалифициран електронен подпис и съответните им криптографски ключове.

Валидността на новите лични карти се запазва – 10 години. При паспортите има промяна – ще имаме избор между паспорт с валидност 5 години и паспорт с повече страници и валидност от 10 години.

Предвижда се таксите за новите лични документи да бъдат същите, каквито са и сега.

Българските лични документи, издадени до тази дата, ще са валидни до изтичане на срока им.

За българите в чужбина: български лични документи по електронен път

Често задавани въпроси относно българските лични документи

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Вашият коментар