Нови финансови и данъчни промени въвежда новото правителство на Испания

Очаква се новите финансови и данъчни промени, които въвежда новото правителство на Испания да бъдат публикувани днес в Държавен вестник (BOE) и да влязав в сила от утре, 5 юли 2018 г.

  1. Вдигат се всички пенсии с 1,6% със задна дата- от 1 януари 2018 г.
  2. Минималните пенсии и пенсиите за старост ще се вдигнат с още 1.4%, т.е. с общо 3% със задна дата- от 1 януари 2018 г.
  3. Вдигане на заплатите на държавните служители с 1,75% със задна дата- от 1 януари 2018 г.
  4. Вдовишките пенсии стават 56% от основната заплата на починалия съпруг. До сега вдовишката пенсия на преживелият съпруг беше 52% от основната заплата на починалия съпруг.
  5. Данъчният праг за облагане на доходите на физическите лица (IRPF) се увеличава от 12 000 евро на 14 000 евро на година.
  6. Увеличава се минималния праг, от 14 000 евро на 18 000 евро бруто, за получаване на някои видове помощи, например: за детска градина, за съпруг- инвалид и т.н.
  7. Увеличават се още повече данъчните облекчения на семействата с четири и повече деца.
  8. Намалява се данъкът добавена стойност (IVA) за кино от 21% на 10%. Правителството смята, че за сектора данъкът трябва да се намали още- до 0,7%.
  9. Отпуската по бащинство се увеличава от 4 на 5 седмици.

Повече информация: BOE

В Испания вдигат пенсиите със задна дата

Отново увеличиха отпуската по бащинство в Испания

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Вашият коментар