Обезщетение за безработица и излизане в болнични в Испания

декларация живот

За хората, които регистрирани в Бюрата по труда и получават обезщетение за безработица в Испания е добре да знаят какво се случва, ако се разболеят или претърпят инцидент през това време и какво трябва да направят.

Какво се случва?

С излизането на безработният в болнични нищо не се променя, т. е. обезщетението за безработица си остава в същия размер и се изплаща както е по график.

Какво трябва да се направи?

Първоначално безработният трябва да представи в районното Бюро по труда (Oficina de SEPE) болничния лист и фотокопие на личните документи (оригинал и фотокопие). След това, след всеки преглед (прави се всяка седмица) трябва да се представят медицинския документ, издаден от личния лекар и рецептата за изписаните лекарства. Не е задължително болният лично да ги представя, това може да направи и някой роднина или близък.

По време на болничните от Бюрото по труда автоматично преустановяват търсенето на работа. На болният не се налага да подновява картата за безработни ( т. е. да се подписва) и няма да бъде търсен за контролни срещи или курсове за обучение.

Какво се случва, ако обезщетението за безработица се изчерпа, а бенефициентът все още е в болнични?

Има три варианта в зависимост от причината за излизане в болнични:

  • Ако причината за излизане в болнични е рецидив на болест или злополука, настъпили докато бенефициентът все още е работил, тогава той продължава да получава същия размер на обезщетението за безработица докато свършат болничните.
  • Ако причината за излизане в болнични не е рецидив на болест или злополука, настъпили докато бенефициентът все още е работил, тогава след изчерпване на първоначалното обезщетение за безработица той ще получава 80% от Обществения показател за доходи в Испания (IPREM). За 2019 г. е 430,27 евро на месец.
  • Ако причината за излизане в болнични е болест или злополука, настъпили след като бенефициентът се е регистрирал като безработен, той ще получава обезщетението за безработица само до изчерпването му, а не докато се подобри здравословното му състояние.

Как се вади сертификат за трудов стаж в Испания (Vida Laboral) чрез мобилен телефон

766 702 семейства в Испания получават помощи за отглеждане на деца

Свободни работни места за имигранти в Испания

В Испания се търсят 1625 работници за отглеждане на марихуана

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply