Образец на документа за пътуване до работата по време на извънредното положение в Испания

документа за пътуване

Образец на документа за пътуване до работата по време на извънредното положение в Испания. Той е необходим за всички, които продължават да работят в сферите на производството и услугите от първа необходимост и вече е обнародван в испанкия Държавен вестник BOE пише 20 Minutos.

В Кралския указ 10/2020 е посочено, че лицата, които ще продължат да работят по време на извънредното положение трябва да носят със себе си специален документ, чиито образец е показан малко по- надолу. Той трябва да бъде подписан и подпечатан от работодателя и ще служи за улеснение при придвижването на работника от вкъщи до работа и обратно. Образецът на документа за пътуване се намира на трета страница:

Ето кое остава да работи в Испания от днес нататък

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply