Откриване на банкова сметка в Испания без комисиони

Банкова сметка в Испания без комисиони. Трябва да се има предвид, че банките винаги могат да променят критериите си и затова е желателно клиентът предварително да се информира. Спестяването на таксите за обслужване на банковата сметка вече е възможно, благодарение на нарастващата дигитализация на банкирането. Понастоящем много виртуални банки се управляват на 100% цифрово: от приложение или от уеб версия, поради което успяват да предложат качествени банкови продукти с по-малко административни разходи в сравнение с традиционното банкиране.

Този фактор позволява на виртуалните банки да намалят разходите си и да увеличат ползите за своите клиенти. Една от тях е премахването на таксите за поддържане на банкови сметки, както за физически, така и за юридически лица. За да сде включат в конкуренцията с дигиталните продукти, някои традиционни банки вече предлагат нови, дигитални сметки, в които няма таксата за поддръжка. Ето някои от тях:

1.- Cuenta Online BBVA на банка BBVA.
Няма условия за откриване и няма комисионни такси за поддръжка
Дебитна карта- безплатна
Преводи на пари- без комисионни такси
Такава банкова сметка може да се открие ТУК

2. EVO Banco
Няма условия за откриване и няма комисионни такси за поддръжка
Дебитна и кредитна карти- безплатни
Преводи на пари- без комисионни такси
Пари могат да се теглят без комисион от всички банкомати на територията на Испания.
Такава банкова сметка може да се открие ТУК

3.- Cuenta corriente OpenBank
Openbank е собственост на банка Santander. Банковата сметка се открива онлайн и е без комисиони. За опериране с нея могат да се използват всички банкомати и банкови клонове на банка Santander.
Безплатна дебитна карта Mastercard
Превод на пари- без комисиони.
Такава банкова сметка може да се открие ТУК

4. Cuenta online SIN, Liberbank
Безплатна дебитне карта, с която могат да се теглят пари от над 18 000 банкови апарата: от апаратите на самата Liberbank, Banco Sabadell, Bankinter, Caja Ingenieros, както и всички апарати EURO 6000.
Такава банкова сметка може да се открие ТУК

Информацията, която е изложена в статията, е валидна към 27 април 2022 г.

Най- ненадеждната банка в Испания

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Leave a Reply