От кога децата могат да седят на предната седалка в автомобила?

От кога децата могат да седят на предната седалка в автомобила? От 1 октомври 2015 г. в Испания е забранено на деца, чиито ръст е под 1,35 м., да седят на предната седалка в автомобила, без значение от възрастта им. Всички експерти, обаче, съветват това да става, след като детето достигне ръст от 1,50 м.

В новата норматива на испанската Генерална дирекция за движение по пътищата (DGT) съществуват четири ситуации, в които децата, които са по-ниски от 1,35 м. могат да седят до шофьора, когато пътуват в:

  1. двуместни автомобили;
  2. триместни автомобили, в които и трите места са отпред (напр. товарни микробуси);
  3. автомобили, в които не могат да се поберат повече от две детски столчета отзад. Тогава третото дете може да пътува отпред;
  4. автомобили, в които трите задни седалки също са заети от деца, които са по- ниски от 1,35 м.

Ако дете трябва да пътува до шофьора в посока, обратна на посоката на движение (когато се използва помощна седалка за дете от 0+ до 13 кг.), то е задължително въздушната възглавница на това място да бъде изключена.

За неспазване на всички изисквания на действащата норматива, шофьорът подлежи на глоба от 200 евро и отнемане на три контролни точки от шофьорската книжка.

Още по темата:

Защо децата трябва да пътуват без яке в автомобила

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply