Какво трябва да знаем за пенсионната система в България

Историята на пенсионната система в България започва 8 години след Освобождението с приемането на Закона за пенсиите за инвалидност на военните лица на 11 ноември 1886 г. Той е считан за доста несъвършен, затова някои приемат за първи подобен акт Закона за пенсиите на учителите от 15 декември 1888 г. (влязъл в сила на 12 януари 1889 г., след публикуването му в бр. 4 на Държавен вестник), прокаран от правителството на Стефан Стамболов. С него започва изграждането на пенсионната система в България. Първоначално тя обхваща само държавните служители и работниците в държавните предприятия, а от 1918 г. и работещите в частните предприятия.

Според промени в Кодекса за социално осигуряване, гласувани от парламента през 2010 г. от 2012 г. започва увеличаването на трудовия стаж с по 4 месеца всяка година. Възрастта трябваше да се увеличи по-късно. Но през 2011 г. депутати от ГЕРБ внесоха проект за увеличаване на възрастта с една година. След дискусии се прие компромисно решение: Вместо с една година от 1 януари 2012 г., бе одобрено вдигането ѝ с по четири месеца за всички категории трудещи се – първа, втора, трета. От 31 декември 2011 г. стажът се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете.

Военнослужещите и държавните служители в МВР и ДАНС ще се пенсионират при общ осигурителен стаж от 27 години, като за тях увеличението на стажа бе с две години. Две трети от стажа трябва да е в системата. За летците и водолазите изискваният стаж е 15 години. За военните има изискване за възраст – 52 години за войниците и младшите офицери и 54 години за останалите.

През 2013 г. Европейската комисия отправи препоръки за изравняване на възрастта за пенсиониране на мъжете и жените и за ограничаване на ранното пенсиониране.

През тази година жените от най-масовата трета категория труд ще се пенсионират на 61 години, със стаж 35 години и 4 месеца, а мъжете – на 64 години, със стаж от 38 години и 4 месеца.

При недостиг на стаж, хората ще могат да се пенсионират, когато навършат 65 години и 10 месеца. Въвежда се минимална възраст за полицаи и военни – тя ще бъде 52 години и 10 месеца, а за летците, водолазите и парашутистите ще се изискват 42 години и 10 месеца.

Пенсионната реформа предвижда плавно нарастване на възрастта и стажа при жените и мъжете, а през 2037 година и двата пола ще се пенсионират на 65 години.

До края на 2016 година хората с недостигащ стаж можеха да излязат в пенсия при навършени 65 години и 10 месеца, а от 2017-а година изискването за възраст започва да се вдига, докато стигне 67 години.

За военнослужещите се въвежда минимална възраст за пенсиониране, която от миналата година е започнала да расте с по 2 месеца, и трябва да стигне 55 години за полицаи и военни, и 45 години за летци, водолази и парашутисти.

Правото на пенсия не се погасява по давност. Лицата, които в предходна година са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще могат да се пенсионират във всеки следващ момент по вече изпълнените условия и през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране.

Когато лице има осигурителен стаж от различни категории труд, стажът от първа и втора категория се превръща в осигурителен стаж от трета категория, като три години осигурителен стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория.

Осигурителната вноска за пенсия се увеличава с 1 пункт, новият й размер вече е 18.8 процентни пункта.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, се увеличава в зависимост от дохода, получен през 2016 година:
– До 5 400 лева- 460 лв.
– От 5 400,01 лв. до 6 500 лв.- 500 лв.
– От 6 500,01 лв. до 7 500 лв.- 550 лв.
– Над 7 500,01 лв.- 600 лв.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст става 161,80 лв.

Минималната заплата се вдига от 420 лв. на 460 лв.

Линията на бедност в България през 2017 година е 314 лв., което е с 14 лв. повече от миналата година.

Много важно е да се знае, че българската държава не гарантира пенсиите!

В момента държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст е между 30 и 40% от последната заплата на осигурения, като точния размер се изчислява по сложна математическа формула. Например: ако сме получавали 1,000 лева заплата ще получим около 300 лева пенсия. Дори през целия период на трудова дейност да сме се осигурявали на максималния осигурителен доход, пак има таван на пенсиите, който в момента е 910 лева, т.е. ако сме получавали по 4,500 лева заплата през последните години, то пенсията ни ще бъде 910 лева.

Пенсионната система в България е от т.нар. разходно-покривен тип, т.е. осигуровките, които плащат сегашните работещи, отиват директно за пенсии на пенсионерите, без да се задържат и месец в държавата. Това означава, че те не работят и не носят доходи. Тази система е била подходяща през миналия век, когато работещите са били в пъти повече от пенсионерите.

В момента у нас 100 осигурени издържат 83-ма пенсионери, като се очаква до 10 години да се пада по 1 работещ на двама души в пенсионна възраст и този коефициент да продължава да се покачва.

От много години насам осигуровките на работещите не са достатъчни за изплащането на пенсиите и всеки месец държавата прави трансфери от централния бюджет в този на НОИ, като този дял е над 52%. Това на практика означава, че всеки от нас дава за пенсионното си осигуряване (пряко или косвено) близо 40% от своите доходи.

За съжаление, застаряването на населението, ниската раждаемост и емиграцията, ще влошават положението и пенсионната система в България през следващите години ще бъде подложена на още по-голям стрес. Решението е всеки сам да се погрижи за своите старини, а не да чака на държавата да направи това.

Закупуване на недостигащ трудов стаж в България

Проверка по интернет на трудовия стаж в България

Be the first to comment

Leave a Reply