Държавни помощи за наем за младежите в Испания

Правителство одобри отпускането на помощи за наем за младежите в Испания, които са на възраст до 35 години. Голяма част от хората, които отговарят на критериите, ще получават максимум до 600 евро на месец в продължение на 3 години. Целта на правителствената мярка е да се улеснят младежите, които искат да живеят самостоятелно от близки и роднини.

Право на този вид помощ имат кандидатите, които към деня на подаването на молбата не са навършили 35 години и годишният им доход не надвишава сумата от 22.558 евро /бруто/, ако живеят сами. Ако са двойка, то тогава общият годишен доход на двамата не трябва да надвишава тази сума.

Максималният размер на помощта е 50% от наема на жилището и не може да надхвърля сумата от 600 евро. В автономните области, където наемите на жилищата са по- високи, стойността на тази субсидия може да достигне до 900 евро.

Помощта се отпуска за срок от 3 години, като задължителното условие е през целия този период годишният доход на бенефициента да не надвишава определения от правителството максимум. Към момента на подаването на молбата младежът не трябва да е навършил 35 години. Например: ако към датата на подаване на молбата кандидатът е на 34 години, то той ще я получава до навършването на 37 години.

Кампанията за подаване на молби за този вид помощ ще започне когато съответната автономна област извърши съответните процедури и обясни каналния ред за обработката на документите. Очаква се през този месец /април/ и следващия /май/ административните органи вече д бъдат готови за отпускането на субсидиите.

Бюджетът, отделен от испанското правителство за тази помощ възлиза на 563 млн. евро за следващите 4 години. Определен е и ред за отпускането им: младежите с най- ниски доходи ще имат предимство, т.е. не всички желаещи ще могат да се облагодетелстват, въпреки че отговарят на всички условия.

Автор: адвокат Мигел Гонзалес де Мигел

Държавни и автономни помощи за наем на жилище в Испания

Испанска банка започна продажбата на намалени жилища за младежи

Всички видове помощи за безработните в Испания

Be the first to comment

Вашият коментар