Промяна в изискванията за кандидатстване за помощи на хората над 55 години

безработицата в испания

Промяна в изискванията за кандидатстване за помощи на хората над 55 години. Върховният съд на Испания определи за противоконституционно изискването, според което не само кандидата за този вид субсидия, но и останалите членове на семейството да нямат почти никакви доходи.

Последната алинея от член 1 на Кралския указ, издаден на 15 март 2013 г. относно мерките за увеличаване на продължителността на трудовия живот на по-възрастните работници, гласи, че се смята за липса на доходи когато сумата от доходите на всички членове на семейството (за член на семейството се смятат и децата, ненавършили 26 години), включително и на кандидата за този вид субсидии, се раздели на броя на членовете на семейната единица и получения резултат не надхвърля 75% от минималната междупрофесионална заплата.

След това съдебно решение властите не трябва да прилагат горепосоченото изискване, а трябва да взимат в предвид само личните доходи на кандидата.

Субсидия за безработни на възраст над 55 години

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Вашият коментар