Еднократна помощ за покупка на жилище в Испания

Помощ за покупка на жилище в Испания. Това е заложено в Държавната жилищна стратегия за периода 2018-2021 г., която бе представена от министъра на развитието Иниго де ла Серна. В нея е предвидено на младите хора на възраст до 35 години да се отпуска еднократна помощ за покупка на жилище в Испания. Тя ще е на стойност до 10 800 евро и ще е предназначена само за покупка на първо жилище.

Помощта ще има лимит до 20% от покупната цена на имота.

Проектът ще бъде представена на автономните области, които могат да направят корекции до 30 май 2017 г.
Министерството на развитие очаква на 1 юни 2017 г. да бъде издаден Кралския указ и планът да влезе в сила на 1 януари 2018 г.

В представената Държавна жилищна стратегия се предвижда още:
– увеличаване на максималния размер на помощта за наем на жилище от 600 евро на 900 евро.
– въвеждане на механизми за улесняване на кредитирането от страна на финансовите институции за рехабилитация, възстановяване и обновяване на градската или селската среда.
– програма, според която свободните жилища на Sareb и другите финансови институции да бъдат предоставени на автономните области. Те ще трябва да ги предоставят на хора, чиито домове са били конфискувани от банките поради невъзможност да обслужват ипотеките си.
– държавата и автономните области да поемат между 150 и 400 евро от стойността на месечния жилищен наем на хора от уязвимите групи или хора, чиито домове са отнети от банката.

Предвижда се държавата да изплаща 80% от от горепосочената сума, а 20% да бъде поета от областните власти.

За момента тези помощи ще се отпускат през следващите две години, но могат да бъдат продължени с още две, ако социалните власти на автономните области преценят, че е необходимо.

От Държавната жилищна стратегия за наем могат да се възползват хората, чиито годишни доходи са по-ниски доходи от 22 365 евро в 14 плащания.

Властите ще изплащат до 40% от сотйността на наема, с което се премахва съществуващия в момента лимит от 2400 евро годишно. На младите хора ще бъдат изплащани до 50% от месечния наем.

Испания: затвор за всеки, който получава обезщетение за безработица или помощи и живее в чужбина

Be the first to comment

Leave a Reply