През 2070 година мюсулманите на планетата ще бъдат повече от християните

Изчислено е, че през следващите десетилетия населението на света ще се увеличи и през 2050 година то ще бъде с 35% повече от сега. Това означава, че тогава на Земята ще живеят над 9,3 милиарда души.

Според доклад от PewResearchCenter последователите на почти всички религии ще продължават да се увеличават, а ще намаляват агностиците, атеистите и тези, които не принадлежат към никаква религия.

По данни от доклада картата на религиите през 2050 г. ще има следните характеристики:

– Въпреки, че броя на християните и мюсюлманите ще продължи да расте, през 2050 година последователите на исляма ще се изравнят по брой с последователите на християнството.

– Мюсюлманите на Стария континент ще представляват 10% от общото население, а в САЩ броят на християните ще е намалял с повече от три четвърти.

– Религията, която ще отбележи най- силен ръст през идващите години ще бъде Hindu.
Испански свещеник създаде мобилно приложение за желаещите да се изповядат

Be the first to comment

Leave a Reply