Признаване в България на стаж от т. нар. „помощи над 55 години” в Испания

Как да се признае в България стаж, акумулиран от т. нар. „помощи над 55 години” в Испания? С този казус са се заели специалистите от компания ЕКСО Консулт със седалище в София. Публикуваме дословно текста, предоставен ни от фирмата:

Българска гражданка е работила в България и Испания, като след навършване на 55г. е била на субсидии 3 години в Испания. Същата има трудов/осигурителен стаж в Испания от 2 години и след това е била на субсидии поради навършване на 55г. възраст.

В изпратения от Испанският институт формуляр Е205, испанците са посочили за ПРАВО на пенсия само 2 години стаж/реално работени/, а за ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗМЕР НА ЕС пенсия са посочили 5 години./2 години реално работени + 3 години от субсидии/.

Лицето има постановен отказ от НОИ в България, защото стажа за право посочен от испанския институт е само 2 години и с българския стаж, не отговаря на условието за пенсия.

След извършена в НОИ проверка по досието на лицето установихме,че НОИ правилно са взели САМО посоченият за ПРАВО стаж от 2 години. Съгласно Регламентите на ЕС, българският НОИ не може да „преоценява“ чуждите осигурителни периоди и изцяло се съобразява с издадения формуляр Е205 от Испания.

За да решим този казус в полза на българските лица ни е необходимо Решение за пенсия от Испания, където този испански стаж от субсидии е сумиран към общия стаж за ПРАВО на испанска пенсия на лицето. Целта ни е да докажем, че когато испанската институция не подаде в ЕС формуляра, стажа от субсидии за ПРАВО на пенсия, българските граждани не могат да получат пенсиите си от България. В случая испанският стаж е от значение за българската, а не за испанската пенсия тъй като по твърдение на seguridad social този стаж винаги участва за испанската пенсия.

⚠️🎯⚠ Фирма ЕКСО Консултинг моли всички лица, които са засегнати по случая да се свържат с нас, за да направим колективна жалба по този случай.

Обръщаме се и към лицата, които са били на субсидии и имат решение за испанска пенсия, да ни изпратят решения, за да се установи дали наистина испанците са включили този стаж от субсидии, при преценка на ПРАВОТО на испанска пенсия.

Ако се докаже, че това е така има сериозно нарушаване на европейското законодателство, като ще се покаже по Регламент 883/2004 на ЕС, че българските граждани са дискриминирани.

⚠Внимание: Запознати сме със правилата на ЕС за сумиране на чужди стажове и отпускане на ЕС пенсии.
Казуса е, че испанският пенсионен орган не посочва субсидирания стаж за ПРАВО на ЕС пенсия във формуляр Е205 и така българският пенсионен орган не разглежда въпросния стаж при преценка на правото на българска пенсия .

🎯Контакти:
📩 Адрес: ул.”Г.С.Раковски” № 99, етаж 9, офис № 8, 1000 София
📧 Еmail:  office@ecsoconsult.com  ☎ Тел: +359 2 41 61 148
📞 Тел: +359 897 032 283

Закупуване на недостигащ трудов стаж в България

Над 1500 души са си купили недостигащ трудов стаж за пенсия

Сумиране на стаж за пенсия, придобит в различни държави на ЕС

Проверка по интернет на трудовия стаж в БългарияЗакупуване на недостигащ трудов стаж в България

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply