62% от работещите в Испания работят, въпреки че имат здравословни проблеми

62% от работещите в Испания ходят със здравословни проблеми на работа. А повече от половината , 51% от работещите, страдат от болки в шийните прешлени.

Това са данните, изнесени в ново проучване, публикувано по повод честването на Международния ден на труда.
В проучването, проведено от Fellowes са участвали над 4000 служители и 500 работодатели от цяла Европа. Данните показват, че 34% от работещите на стария континент чувстват напрежение в раменете, 26% имат болки в китките и ръцете, а 21% имат проблеми с очите. Тези оплаквания са пряк резултат от обстоятелствата, при които работят.

Проучването показва, че удълженото работно време (времето след изтичането на работния ден) е една от най-големите заплахи за производителността на труда в Испания. В действителност Испания и Франция са страните с най-висок процент на удължено работно време в Европа- 62%. Повече от една четвърт (29%) от испанските служители признават, че са били принудени да сменят работата си, поради отрицателното въздействие на работната среда, която оказва влияние върху тяхното здраве.

Анализирайки причините за тези здравословни проблеми, се стига до извода, че във фирмите липса осведоменост за добрите практики на работа. Някои от най-лошите навици на испанските служители, свързани с работните им места, са:
– неправилна стойка, когато седят на бюрата. 57% от работещите в Испания и Германия притежават този навик.
– 39 % от испанците не пият достатъчно вода по време на работния ден
– 34% от испанците работят дълго време без почивка.

„Непрекъснато откриваме все повече за вредата на работната среда върху здравето на хората. Това не е само причинно-следствена връзка, а е сложна екосистема, която ние все още изследваме“,

казва специалистът по семейни и професионални болести, експерт, д-р Бланка Усоз. Тя твърди, че е невъзможно да се мисли за здравето, без да се вземе в предвид влиянието на работната среда, която е част от нашето ежедневие. Според официални данни, 27% от хората в Испания работят по повече от 10 часа на ден.

32 на сто от испанците работят и в неделя, а 53%- и в събота. Това темпо на работа, в съчетание с лошите навици и липсата на обучение за здравословни условия на труд, може да се изроди в професионални заболявания, които да възпрепятстват изпълняването както на професионалните си задължения, така и на задачите на ежедневието.

„Европейските компании регистрират загуби за над 73.000 милиарда евро годишно в резултат на отсъствие на работещите от работа. Ето защо работодателите не могат да си позволят да пренебрегват се по- сериозния проблем с увеличеното работно време. Служителите, които са мотивирани и здрави работят повече и по-добре, което оказва въздействието върху крайните резултати. Това е твърде значимо, за да се игнорира „,

добавя Карла Пиедаде, директор на маркетинга на иберийския Fellowes.

Най-често срещаните професионални заболявания
Най-често срещаните професионални заболявания са мускулно-скелетните, особено лумбаго и психичните разстройства, в следствие на работния стрес. За да бъдат признати като професионални, тези заболявания трябва да отговарят на две изисквания:
– Да се докаже, че са следствие от работната среда и са в официалния списък на професионалните болести, публикувани от Министерството на заетостта и социалната сигурност
– Да се докаже, че са предизвикани от действието на вещества или елементи, които този списък показва.
В зависимост от причините, професионалните заболявания се разделят на 6 групи:
– причинени от химични вещества или елементи
– причинени от физически вещества или елементи
– причинени от биологични вещества или елементи
– чрез вдишване (поемане) на вещества, които не са включени в различните раздели
– кожни заболявания, причинени от вещества или елементи, които не са включени в различните раздели
– други кожни заболявания, причинени от канцерогени.

Рисковете, на които се подлагат работещите и които могат да причинят заболяване от професионална болест са:
– физически (вибрации, създавани от инструменти, шум, висока или ниска температура, дим и газове …)
– ергономични (повтарящи се движения, носещи тежки товари, работещият да седи в лоша позиция твърде много часове прав …)
– психо (високо темпо на работа, емоционални нужди, твърдост на организацията на труда…)

Според д-р Бланка Усоз, най-честите заболявания на работното място са мускулно-скелетни смущения, произтичащи от физически и ергономични рискове, както и психични разстройства, където психо-социалните рискове натежават.

„В първия случай се подчертава лумбаго (болката засяга лумбалната област, в долната част на гръбначния стълб, която поддържа по-голяма телесна маса). Има случаи на остра болка в кръста с продължителност по-малко от един месец и сама отшумява. Но има случаи когато продължителността достига до дванадесет седмици. Ако продължителността на болката надхвърли 12 седмици можем да говорим за хронична болка в гърба „,

казва експертът.

Най-големият враг на психичното здраве е стресът. Той не винаги възниква от прекомерно натоварване.

„Може да възникне и поради липса на трудова дейност, в която работникът да може да развива своите лични качества“.

Въпреки това темпото на работа е един от основните причинители на стрес на работното място. 33% от работниците и служителите казват, че трябва да работят бързо, а 34% винаги или почти винаги трябва да спазват някакъв срок. Сред факторите, които определят темпото на този вид дейност са преките изисквания на хора като клиенти, пътници или пациенти (69%).

Музиката, която намалява тревожността у човека с 65% (видео)

Фейсбук ни удължава живота

Защо се прозяваме?

Be the first to comment

Leave a Reply