Какъв е размерът на болничните в Испания?

декларация живот

Какъв е размерът на болничните в Испания? Всеки си задава този въпрос, тъй като здравните проблеми са неизбежни за хората. В зависимост от заболяването нетрудоспособността  може да бъде временна или постоянна.

За да се изчисли с максимална точност размерът на месечното възнаграждение по време на болничните е необходимо да се знаят лимитите, които поставя законодателството при такива случаи, както и да се вземе в предвид колективния трудов договор на фирмата.

Регламентът разграничава две ситуации: общо заболяване и трудова злополука или трудова злополука и професионално заболяване. Във втория случай работникът ще получава 75% от сумата, върху която са му плащани социалните осигуровки.

Когато настъпилата нетрудоспособност не е вследствие на трудова злополука, през първите три дни на работника няма да му се плаща нищо. От четвъртия до двадесетия ден ще получава 60% от сумата, върху която са му плащани социалните осигуровки, а след двадесет и първия ден- 75%.

За да има право на болнични при общо заболяване работникът трябва да е работил, т.е. да има платени социални осигуровки за минимум 180 дни през последните 5 години. Тези изисквания не важат, ако нетрудоспособността е настъпила вследствие на професионално заболяване.

Ако за излизане в болнични причината е общо заболяване или нетрудов инцидент изплащането на болничните от четвъртия до двадесетия ден се поемат от работодателя. След това се изплащат от Социална сигурност (Seguridad social).

Ако причината за излизане в болнични е трудова злополука или професионално заболяване, парите се изплащат от т.нар. Mutua и от Социална сигурност.

Автор Милена Иванова за сайта www.worldbg.euwww.worldbg.euwww.worldbg.eu

Как се вади сертификат за трудов стаж в Испания (Vida Laboral) чрез мобилнен телефон

SMS- ите за трудовия стаж в Испания не са измама

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply