Среща за разясняване на трудови и социални въпроси за българите в Испания

Среща за разясняване на трудови и социални въпроси за българите в Испания. Министерството на труда и социалната политика организира на 18 май 2019 г. в Мадрид информационен ден за българската общност в Испания, с цел запознаване с политиките на българското правителство по отношение на заетостта и социалното осигуряване.

Ще бъдат представени тенденциите на пазара на труда в България и потребността от работници и служители в ключови сектори от икономиката, както и програмите и мерките на Министерството на труда и социалната политика, които са фокусирани към различни групи бенефициенти.

В информационния ден също така ще вземат участие представител на Националния осигурителен институт за да информира българските граждани с промените в законодателството при пенсиониране, краткосрочни обезщетения, обмен на данни по европейските регламенти и др., както и представител на Националната агенция по приходите, който ще разясни въпросите, свързани със здравното осигуряване и здравноосигурителния статус на пребиваващите в чужбина български граждани.

Очакваме ви на 18.05.2019 г. от 10:30 ч. в сградата на Junta Municipal de Distrito de Loranca (адрес: Plaza de las Artes, 1, 28942 Fuenlabrada (Madrid), метро Loranca (L-12).

За предварително записване, което не е задължително, моля да се свържете с г-жа Юлиана Николова – съветник по трудовите и социални въпроси към Посолството на Р България в Мадрид в работни дни от 14:00 ч. до 17:00 ч. на тел. 913455761, вътр. 115 или пишете на socialbg.madrid@gmail.com.

Ако желаете да получите консултация по конкретен казус, моля да подготвите предварително въпросът/ите си в писмена форма и приложите копия на документи , ако имате такива за пояснение по казуса, както и да напишете име и електронен адрес, на който да получите отговор.

Служба по трудови и социални въпроси към Посолството на Р България в Мадрид

Сумиране на стаж за пенсия, придобит в различни държави на ЕС

Освобождаване на българите в чужбина от здравни осигуровки в България

Закупуване на недостигащ трудов стаж в България

Проверка по интернет на трудовия стаж в България

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Вашият коментар