Условия за ранно пенсиониране в Испания

Условия за ранно пенсиониране в Испания през 2019 г. Според нормативите на Социалното осигуряване на Испания всички граждани имат право на ранно пенсиониране, стига да изпълняват следните изисквания:

  • кандидатът трябва да е работещ към датата на подаване на документи
  • да му остават две години до навършване на законната възраст за пенсиониране
  • необходими са поне 35 години трудов стаж, две от които да са през последните 15 години
  • размерът на пенсията при ранно пенсиониране трябва да е по- висок от законовата минимална пенсия, която кандидатът би получавал според семейното му положение при навършване на 65 г.

Размерът на пенсията се определя от регулаторната база, към която се прилага процент според броя на годините трудов стаж. Когато пенсионирането става по- рано се прилага процентно намаление на пенсията до достигане на пенсионна възраст.

Процентът за намаление на пенсията при ранно пенсиониране варира според броя на годините трудов стаж. При по- малко от 38 години и 6 месеца трудов стаж намалението е с 2%, от 38 години и 6 месеца до 41 години и 6 месеца трудов стаж- 1,875%, от 41 години и 6 месеца до 44 години и 6 месеца- 1,750%, над 44 години и 6 месеца трудов стаж- 1,625%.

Максималната пенсия, която може да се получава при ранно пенсиониране е 37 231,74 евро на година.

Сумиране на стаж за пенсия, придобит в различни държави на ЕС

Проверка по интернет на трудовия стаж в България

Сумиране на стаж за пенсия, придобит в различни държави на ЕС

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Вашият коментар