Брюксел подобри прогнозите си за ръста на испанската икономика

растежът на испанската икономика

Ръста на испанската икономика за тази година ще бъде 2,8%. Това е с половин процент повече от очакваното.

„Испанската икономика продължава да надминава всички очаквания. През последните четири години икономическия растеж прогресира по-балансирано, отколкото преди кризата. С други думи Испания вече не разчита само на строителството”,

заяви комисарят по икономическите въпроси Пиер Московски.

Брюксел посочва и други фактори, които допринасят за отличните ръста на испанската икономика. Това са износа, повишеното вътрешно търсене, благодарение на намалялата безработица и постепенното възстановяване на строителния сектор. В следствие на всичко това през тази година Брутния вътрешен продукт на страната ще се увеличи с 2,8% (средния БВП на ЕС ще бъде 1.7%). А през 2018 г. се очаква той да достигне 2,4%. Забелязва се забавяне на ритъма на растеж в сравнение с последните две години, през които беше 3,2%.

„Освен цифрите, е важно и качеството на растеж“,

похвали се испанският министър на икономиката Луис де Гиндос, след като изслуша доклада Брюксел.

Европейската комисия е изчислила, че испанската икономика ще коригира своя публичен дефицит до 3,2% от БВП за тази година и до 2.6% през 2018 г. И в двата случая той ще е по-нисък с 0,3% от прогнозираните стойности от Брюксел в предишния доклад. Но и в двата случая те надвишават таваните, договорени с Комисията (3,1% за 2017 г. и 2,2% за 2018 г.). Испания ще бъде единствената страна в еврозоната, която ще приключи 2017 с дефицит надхвърлящ тавана от 3%, определен от Пакта за стабилност. Въпреки това Брюксел оценява факта, че Испания ще намали дефицита си през тази година с 1.4 пункта спрямо 4.6%, отчетен през 2016 г.

„Намаляването на дефицита се дължи на благоприятните макроикономически перспективи и нарастващите корпоративни данъци“,

казват от Брюксел. Става на въпрос за по-ниските лихви по изплащането на дълга ( той ще бъде намален до 98,5% от БВП през тази година ) и увеличаването на корпоративните данъци, прието през декември. Също така високият ръст на икономиката ще донесе повече приходи на държавата под формата на данъци.

Европейската комисия е изчислила, че през 217 г. инфлацията в Испания ще достигне 2%, което е с 0,4% повече, от средната в еврозоната. Освен това тя е с 1,75 пункта по-висока от увеличението на пенсиите, постановено от правителството (0.25% е законовия минимум) и почти 1% по-висока от предложеното от работодателите увеличение на заплатите. И в двата случая покупателната способност на гражданите ще понесе голям удар.

„Ние очакваме заплатите в Испания да се възстановяват умерено тази година“,

заявяват от Комисията, като намаляват стойността на очакваната инфлация в страната през 2018 г. на 1,4%.

Ако Испания не беше замразила заплатите щеше да загуби още един милион работни места

Be the first to comment

Вашият коментар