Свидетелство за съдимост в чужбина

Българите, които живеят в чужбина, вече получават свидетелство за съдимост в рамките на час след подаване на заявление в българските посолства и консулства.

С въвеждането на възможността гражданите вече могат по електронен път, през интернет чрез електронен подпис, да заявят, платят и получат електронно свидетелство за съдимост от всяка точка на света. Достатъчно е да имат достъп до интернет. Повече информация ТУК, а заявяването може да стане ТУК.

Заявените по електронен път свидетелства могат да бъдат получени в консулствата като електронно подписан документ, който се разпечатва и заверява от служителя. Така времето от заявяване до получаване на свидетелство се съкрати от един месец на един час, посочват от МП.

Получаването на документа става във всяко представителство на България по света и отнема един час.

Подаване и на свидетелство за съдимост чрез дипломатическите представителства по света:

– молба (образец на молбата можете да изтеглите от ТУК
– документ за самоличност ;
– акт за раждане на лицето – оригинал или нотариално заверено копие;
– декларация за идентичност на имената /в случай, че има промяна на имената/;
– доказателства за съдебна реабилитация /ако има такава/ – оригинал или нотариално заверено копие.

След това служител ще сканира документите и ще ги изпрати по имейла в България. От Централното бюро за съдимост в София изпращат свидетелството по електронната поща, а в посолството само го разпечатват и заверяват.

Таксата за издаване на свидетелство за съдимост е 23 евро. Свидетелството за съдимост важи за срок от 6 месеца от датата на издаването му.

Издаване на български акт за раждане на дете, родено в чужбина

Be the first to comment

Leave a Reply