Всеки собственик на жилище в България трябва да заяви в общината колко души живеят в него

Всеки собственик на жилище в България трябва да обяви в общината колко души живеят в него и това трябва да стане до 30 юни 2018 година. Същото важи и за собствениците на нежилищни имоти, които се облагат с такса за битови отпадъци.

Тази процедура е следствие от внесените от Министерски съвет промени в Закона за местните данъци и такси, с които от 1 януари 2019 година се променя начина на формиране на такса смет. До сега такса смет се изчисляваше на база на данъчната оценка на имота.

С промените в Закона се цели собственикът на имота да плаща такса смет въз основа на количеството изхвърлени отпадъци или на база на броя на живеещите там. Ето защо всички собственици ще бъдат задължени да уведомят общината колко души са живеещите в техните жилища и това ще определи стойността на такса смет.

Все още не е ясно как ще става декларирането, но при всички положения то ще бъде описано в специални наредби на общинските съвети по места.

От 1 януари 2019 г. общините ще могат сами да избират как да образуват такса смет. Ето вариантите:

  1. Според количеството изхвърлени отпадъци- събирането, транспортирането и третирането на битовите отпадъци ще се измерване чрез торби и контейнери. За правилното измерване на количествата отпадъци на едно домакинство се предвижда гражданите да бъдат задължени всяка година да купуват от общината определен минимален брой торби с определена вместимост.
  2. Според броя на живущите в даден имот- определя се фиксирана такса за всеки живущ.
    Базата за формиране на таксата за поддържането на чистотата на улиците и други територии за обществено ползване ще бъде броя на живущите в даден имот или площта на същия този имот.

В закона ще бъде заложено, че всяка община трябва да предложи за публично обсъждане кой вариант избира да прилага и колко ще струва той на гражданите. Това означава, че в редица малки населени места и крайни квартали на големите градове такса смет ще скочи поне двойно. Освен това в рамките на едно и също населено място общината ще може да прилага различни методи за формиране на такса смет.

Български емигрант дари 1 000 000 долара на училище в България

Be the first to comment

Leave a Reply