Средната работна заплата в страните от Европа

Данните от графиката са за 2015 г.

Средната работна заплата е показател за осредненото равнище на трудовото възнаграждение и косвено за постигнатия икономически растеж и икономическа стабилност в дадена страна. В отделните отрасли на всяка държава има различна производителност и нива на средната заплата.

Средната месечна работна заплата се изчислява като начислените средства за работна заплата за отчетния месец, които се разделят на средния списъчен брой на наетите лица по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство.

Средната годишна работна заплата, по предварителни данни, се изчислява като начислените средства за работна заплата от началото на годината се разделят на осреднения за 12-те месеца на годината среден списъчен брой на наетите лица без лицата в отпуск по майчинство.

Средната работна заплата за 2017 г. в Европа е била както следва:

Страна Заплата €
Швейцария 4.421
Исландия 3.430
Норвегия 3.405
Дания 3.270
Люксембург 3.159
Швеция 2.713
Финландия 2.509
Германия 2.270
Франция 2.225
Холандия 2.155
Великобритания 1.980
Австрия 1.934
Белгия 1.920
Италия 1.758
Испания 1.749
Кипър 1.658
Словения 1.051
Естония 961
Гърция 917
Чехия 870
Португалия 846
Хърватия 800
Полша 781
Словакия 722
Латвия 691
Литва 667
Унгария 657
Румъния 521
Черна Гора 509
Русия 481
Турция 481
Босна и Херцеговина 439
България 423

Източник: вестник ABC

Вдигат минималната работна заплата в Испания от началото на 2018 г.

Испания: RENTA 2017- годишната данъчна декларация за Данък общ доход (IRPF)

Над 11 200 завърнали се гурбетчии получават обезщетение за безработни в България

Be the first to comment

Вашият коментар