Субсидия за безработните в Испания на възраст над 55 години

Субсидия за безработни над 55- това е субсидия за безработните в Испания, които са навършили 55- годишна възраст и са изчерпали всички обезщетенията за безработни.

Изисквания за кандидата:
– Да е дълготрайно безработен;
– Да е навършил 55 години;
– Да е изчерпал всички видове обезщетения за безработни;
– Да е записан като търсещ работа най-малко 1 месец преди да подаде документите;
– Да не е отказвал подходящо за неговия случай предложение за работа;
– Да има подписана декларация за активно търсене на работа;
– Кандидатът трябва да има платени вноски за безработица най-малко за шест години през целия трудов стаж в Испания, т.е. да е работил в режим на работа за чужда сметка;
– Кандидатът не трябва да получава доход надхвърлящ 551,92 евро месечно за 2018 г.;
– Кандидатът трябва да отговаря на всички изискванията за достъп до испанска пенсия;

За тази помощ не е възможно да се кандидатства директно, независимо, че се изпълняват горните условия. Освен тях, най- важното е лицето да се намира в някоя от следните ситуации:

  1. Да получава или да има право да получава помощ;
  2. Да е приключил получаването на помощ за безработен (subsudio por desempleo);
  3. Да е завърнал се емигрант, работил най-малко 12 месеца в чужбина, без право за редовната помощ за безработен;
  4. Затворник, без право на редовната помощ за безработен, ако е бил в затвора за повече от 6 месеца;
  5. Да е обявен пълен инвалид в резултат на трудова злополука;
  6. Да се намира в ситуация на безработен, да няма право на редовната помощ за безработен поради не покритие на задължителните 12 месеца, но има поне 3 месеца осигурени.

В случаите когато кандидатът е изпълнил всички условията за кандидатстване, но не се намира в никоя от седемте горепосочени ситуации, трябва да работи 3 месеца за чужда сметка и да попадне в ситуация номер 8.

Много важен момент е, че за тази субсидия, която е в размер на 430 евро на месец, може да се приложи и трудов стаж от България.

Молбата за тази субсидия се подава в рамките на 15 работни дни, след като е изтекъл един месец от момента, в който е приключил периода с обезщетението за безработица (PARO). Ако кандидатът е бил уволнен, молбата трябва да се подаде до 15 дни след прекратяване на трудовото отношение.

Тази субсидия изисква годишно подновяване, т.е. на всеки 12 месеца като за целта трябва да се представи последната данъчна декларация. Срокът е до 15 дни след изтичането на 12 месеца от решението за получаване на субсидията или от последното подновяване.

Трябва да се отбележи, че по време на получаването на тази субсидията Държавната служба по заетостта внася за своя сметка социалните вноски за пенсиониране на кандидата, т.е. трудовият стаж на кандидата продължава да тече.

Условията за пенсиониране в Испания

Пенсиониране на гражданите, които са работили в различни държави на ЕС

Проверка по интернет на трудовия стаж в България

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Вашият коментар