Създена е обща Европейска прокуратура, която ще действа на територията на страните- членки

В началото на месец април 2017 година 16 държави членки нотифицираха трите институции на ЕС за намерението си да установят засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура.

Европейската прокуратура ще отговаря за разследването, повдигането и поддържането на обвинение и предаването на съд на извършителите на престъпления против финансовите интереси на Съюза.

Уведомителното писмо тогава е било подписано от 16 държави членки, сега вече те са 20.

Очаква се към засиленото сътрудничество да се присъединят и други държави членки, които могат да направят това по всяко време преди или след приемането на регламента за Европейската прокуратура.

Вчера, на 8 юни 20-те министри на правосъдието, сред които и българският Цецка Цачева, се договориха в Люксембург за създаването на обща Европейска прокуратура. Новият орган ще се специализира в борбата с финансовите престъпления, корупцията, измамите с евросредства и ДДС -престъпленията. Европейската прокуратура ще трябва да заработи до три години. Тя ще се намира в Люксембург, но ще има свои прокурори и във всички държави, приели да участват в новата институция.

Всяка година националните бюджети губят 50 милиарда евро заради трансгранични измами с ДДС. Идеята е новите европейски прокурори да провеждат бързи разследвания в цяла Европа и да осъществяват обмен на информация в реално време. Европейската прокуратурата ще е независима от съществуващите сега институции и служби на Евросъюза. Комисарят по правосъдието Вера Юрова очаква службата реално да заработи след две-три години.

Вера Юрова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между полове:

Днес е лош ден за престъпниците в ЕС, защото след четири години на преговори, сме готови да приемем регламента за създаването на Европейска прокуратура.

Новият орган ще разследва измами с евросредства в размер на над 10 000 евро и трансгранични измами с ДДС в размер на над 10 милиона евро. Европейската прокуратура ще отговаря за наказателното разследване, докато OLAF ще продължи да се занимава с административно разследване на нередностите.

Българският правосъден министър Цецка Цачева коментира, че предстои много работа по реализирането на Европейската прокуратура и част от нея ще съвпадне с българското председателство на ЕС.

Цецка Цачева, министър на правосъдието:

Гражданите на Европа имат потребност да знаят как се разходват техните средства от данъците чрез вноските, които всяка една държава прави. Това ще бъде една много успешна крачка в усилията, в борбата с неправомерното, не бих искала да кажа престъпното разходване на средствата на европейските граждани.

В рамките на срещата на правосъдните министри в Люксембург Цецка Цачева разговаря с комисаря по правосъдието Вера Юрува. Двете обсъдиха бъдещото българско председателство на ЕС.

Източник: БНТ

Разликата между Европейски съюз, Шенген пространство и Европейско икономическо пространство

Be the first to comment

Leave a Reply