Българите мразят сънародниците си, живеещи в чужбина

56% от българите мразят сънародниците си, живеещи в чужбина. Някъде ми попаднаха тези данни, изнесени въз основа на официално социологическо проучване, направено в България.

В същото време българските граждани, които избират да заминат в чужбина, са твърде много. Анализ на Евростат показва, че за изминалата година над 500 хиляди българи са напуснали страната ни, за да живеят и/или работят в чужбина. От тях, според данни на Националния статистически институт, 31 586 са останали за постоянно там, а всеки втори постоянно емигрирал е на възраст 20 – 39 години. Най-младите емигранти – на възраст под 20г. , са 14.6%, а тези на 60 и повече навършени години – 6.9% от всички емигранти.

Други данни показват, че през първите 5 месеца на 2018 г. сънародниците в чужбина са изпратили близо над 1 млрд. лева или 506,9 млн. евро на близки и роднини в родината, което прави над 3 млн. евро на ден. Това са резултатите от справка на Българската народна бака (БНБ).

От изнесената статистика става видно, че преводите са със 6,8 млн. евро по-високи спрямо периода януари-юли на миналата година и, че най- големият инвеститор в България отново са българите в чужбина.

Добре е да отбележим също, че парите, които идват от българите, работещи в чужбина, всъщност са доста повече от отчитаната от БНБ статистика, тъй като в нея не се включват донесените пари в брой. Голяма част от този паричен поток отива за покриване на текущи разходи, здравеопазване, образование и погасяване на заеми.

При наличието на тези данни на какво се дължи увеличаващата се омраза към българските емигранти от сънародниците ни в родината?

Автор: Антоан Славов за сайта на българите в Испания www.worldbg.eu.

Ново улеснение за българите в чужбина за изпращане на пари към България

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Вашият коментар