Намалиха таксата за издаване на пасаван (временен задграничен паспорт)

пасаван

Намалиха таксата за издаване на пасаван (временен задграничен паспорт) с 25%. Намалението е по предложение на министъра на външните работи Екатерина Захариева и е в резултат от премахването на две такси на обща стойност 17 евро.

Правителството е приело Постановление за изменение на нормативните актове на Министерски съвет, според което временните български паспорти (пасавани), издавани в чужбина ще струват 50 евро, а не досегашните 67 евро.

Според същото постановление се намалява с 50% таксата за издаване на свидетелство за съдимост в чужбина.
Досега за услугата се заплащаше в посолствата и консулствата 20 евро, а след промените ще струва 10 евро.

Съгласно чл.39, ал.1 от ЗБЛД, временният паспорт се издава от дипломатическите и консулските представителства на Република България на български граждани, които пребивават в чужбина и не притежават валидни документи за пътуване или за самоличност – със срок на валидност до 12 месеца, съобразен с необходимото време за завръщане в Република България, след съгласуване с Министерството на външните работи.

В консулската практика най-често временният паспорт се издава със срок на валидност между 3 и 30 дни!
Заявленията се подават лично или по изключение – от упълномощено лице, което притежава изрично нотариално заверено пълномощно.

За българите в чужбина: български лични документи по електронен път

Често задавани въпроси относно българските лични документи

Нови лични карти и паспорти през 2019 г.

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply