Трябва ли българите в чужбина да се преброят в България?

икономически ръст

Трябва ли българите в чужбина да се преброят в България? За да отговорим на този въпрос ще разделим сънародниците ни зад граница на две групи: временно пребиваващи в чужбина и постоянно живеещи в чужбина.

Временно пребиваващи са тези българи, които живеят по- малко от 6 месеца в чужбина. Те ще трябва да се преброят в България. Ако в момента, обаче, се намират извън България, то това ще трябва да направят техните роднини или близки от тяхно име.

Постоянно живеещите българи в чужбина не трябва да се преброяват в България. Те участват в преброяването на населението на страната, в която живеят.

КАТ отказа да издаде шофьорска книжка на българин, живеещ в чужбина

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply