Трябва ли да се подновява NIE-то след първите 5 години в Испания?

Не веднъж са ни задавли въпроса: „Трябва ли да се подновява NIE-то след първите 5 години в Испания?”. След направената консултация става ясно, че правата и задълженията на гражданите на ЕО по време на пребиваване на територията на Кралство Испания са регламентирани в Кралски Указ 240/2007. Според член 8.5 от споменатия документ , временното пребиваване на чужденците, граждани на ЕС се лимитира до 5 години.

При първото подаване на докумети за регистриране на чужденец в Испания се издава сертификат- Certificado de Registro de residencia de comunitarios, в който е посочен номера за идентификация на чуждия гражданин- NIE. Важно е да се знае, че този номер NIE е вечен и никога не се променя (както българското ЕГН), променя се само вида на сертификата- Certificado de Registro de residencia de comunitarios.

Както вече ни е известно има три вида Certificado de Registro de residencia de comunitarios:

  • Т.натр. „Бял лист”– той се издава когато за първи път чужденецът заяви, че възнамерява да пребивава в Испания за срок над 3 месеца. Въпросният документ е валиден само 3 месеца, въпреки че понякога това не е изрично упоменато. Необходимите документи за кандидатстване можете да видите ТУК. (Валидността е само за самия сертификат, а не за NIE-то. След изтичането на 3-те месеца много институции не го уважават. Напр. банките могат да запорират сметка, докато притежателят ѝ не представи подновения сертификат.)
  • Т.нар „Зелен лист”, който се издава след като са минали 3 месеца и т.натр. „Бял лист”е вече с изтекъл срок. Необходимите документи за смяната можете да видите ТУК.
  • „Зелената карта” е документ, който удостоверява, че притежателят ѝ постоянно пребивава в Испания. Тя се издава след като са минали 5 години от издаването на NIE-то, т.е. на първия „Бял лист”.

И така: дали трябва да се подновява NIE- то? Да. Според горепосочения закон след 5 години в Испания трябва да си сменим въпросния Certificado de Registro de residencia de comunitarios, със „Зелената карта”, въпреки че първият няма дата на валидност или е посочено, че е безсрочен.

Сертификат за удостоверяване на самоличността при смяната на NIE с DNI

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Leave a Reply

Използваме бисквитки за правилото функциониране на сайта и смятаме, че сте съгласни с това. View more
Cookies settings
ДА
НЕ
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings
%d bloggers like this: