Законно ли е уволнение по време на болнични в Испания?

уволнение по време на болнични

Случаите на уволнение по време на болнични в следствие на хронично заболяване се увеличават. Колкото и абсурдно да звучи се оказва, че в Испания всеки, който излиза по- често или по- продължително време в болнични може да бъде законно уволнен от фирмата, в която работи.

Това е заложено и в Устава на работещите, където се казва, че уволнението при по- често или по- продължително излизане в болнични е напълно законно. От този факт страдат най- много жените в напреднала възраст, които нямат постоянна работа. А най- засегнатите професии са телефонистите и всички, които работят в сферата на търговията.

Испанските синдикати твърдят, че фирмите се възползват от Член 52 от Трудовата реформа, който позволява уволнение при прекалена болнавост. Откакто Конституционният съд отсъди в края на месец октомври тази година , че този член не нарушава законодателството, уволненията са се увеличили лавинообразно.

Според закона, ако в продължение на 2 месеца се отсъства повече от 8 дни (20% от 40 работни дни) от работа по здравословни причини, уволнението трябва да се счита за напълно правилно, т. е. уволнението заради често или продължително отсъствие от работа по здравословни причини е основателно и законно.

Какъв е размерът на болничните в Испания?

Обезщетение за безработица и излизане в болнични в Испания

Испанец не е ходил на работа от 15 години, редувайки болнични и отпуска

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply